Riktade uppdrag skapar delaktighet i hela processen

Riktade uppdrag

Varje insats utgår från att mötas där du som kund är och följa med dit du verkligen behöver gå.

 • Syfte och mål: att utveckla den aktuella verksamheten och bidra till ökad medvetenhet hos de människor som finns där.
 • Tid, omfattning och innehåll anpassas efter verkliga behov och möjligheter.
 • Flexibiliteten finns med från start – det finns möjlighet att ändra riktning och arbetssätt, om förutsättningarna och behoven förändras.

Vi har muskler nog att vara stora, när ni behöver flera konsulter och vi kan erbjuda spetskompetens i mindre skala, när behovet ser ut så.

Exempel på vad vi medverkar till att du som kund uppnår:

 • Ökad arbetsglädje
 • Bättre beslutfattningsförmåga
 • Ökad effektivitet
 • Nöjdare kunder, medarbetare och ledare
 • Trygghet i var och ens roll, ger fart framåt
 • Hälsofrämjande attityder och beteenden som ger energi
 • Holistiskt tänkande och agerande kring produktivitet, effektivitet och hållbarhet
 • Medvetenhet och tydlighet
 • Öppenhet och valet att verka i transparens