Interkulturell kompetens

Interkulturell kommunikation

Kulturella olikheter påverkar vår vardag, de inspirerar och utvecklar oss, men kan också leda till missförstånd och konflikter. Genom att undvika dessa sparar du och dina medarbetare tid och andra resurser som ni istället kan använda för att fokusera på era kunder och er lönsamhet. Utbildningen förbereder er att framgångsrikt hantera kulturskillnader.
 
Målgrupp:

 • Företag som har avdelningar i olika länder som behöver samarbeta och lösa problem ihop
 • Svenskägda företag med medarbetare från olika kulturer
 • Svenskbaserade företag och organisationer som verkar i interkulturella miljöer
 • Offentlig sektor som ger service till människor med olika kulturell bakgrun

 

Vad får du och dina medarbetare om ni går utbildningen:  

 • Kunskap om kulturskillnader och vilka konsekvenser de har för samarbetet
 • Medvetenhet om era egna kulturella beteenden
 • Handfasta verktyg för att hantera kulturskillnader på bästa sätt


Vi tar bland annat upp följande teman:

 • Vilka värderingsskillnader som utmärker Sverige och andra länder/kulturer.
 • Vilka interkulturella utmaningar som påverkar relationer med kunder, samarbetspartners och även arbetskamrater.
 • Identifiering av rädslor som styr oss i mötet mellan olika kulturer.
 • Hur påverkar de interkulturella utmaningarna ledarskapet.
 • Vad det finns för strategier och verktyg för att hantera kulturskillnader.
 • Hur du tränar upp färdigheter för interkulturell kommunikation.
 • Tips och erfarenheter kopplade till din konkreta verksamhet.


Kursen anpassas utifrån de behov som just din arbetsplats har. Under utbildningen varvas korta teorigenomgångar med grupp- och individuellt arbete.
Omfattning: från 2 timmar till flera dagar, beroende på er ambitionsnivå och era behov.

Vi erbjuder även specifik kulturell kompetens om ett 30-tal länder bland annat i Östeuropa, Mellanöstern, Nord- och Östafrika samt andra länder, exempelvis Kina och Indien.

Så tycker våra kunder

“The course “Cooperation Challenges in the relationship with Eastern Europe” was a very interesting eye-opener on the ways to best collaborate with colleagues with a different culture. The training was very interactive, dynamic and lead by skilled and motivated trainer. The methods used were varied and helped getting both an intellectual perception as well as a “feeling” on the cultural differences.

Philippe Rolland,
Senior Solution Architect – Engagement Practice Management System
Ericsson AB, RECA
 

 

Under workshop med vårt utländska dotterbolag, lyckades Inna Saxe på ett imponerande sätt balansera diskussionerna kring svenska och internationella kulturskillnader i affärslivet. Att lyfta fram och kalibrera förväntningar på varandra och jämtemot internationella systerbolag, hjälper oss att samarbeta mer effektivt."  

Henrik Perbeck
Managing Director
Dometic Emerging Europe