Mebook och Teambook är unika ”action platformar” för utveckling

Mebook och Teambook är unika digitala stöd som revolutionerar både sättet att jobba med utvecklingsfrågor och ger resultat. Mebook och Teambook följer och stöttar de beteendeförändringar som du och din arbetsgrupp bestämt sig för så att det blir en långsiktigt hållbar förändring.

Båda är utvecklade och skräddarsydda för individ- respektive teamutveckling och används inom följande områden:
-  i ett utvecklingsarbete kopplat till medarbetarundersökningar
- för att få bättre uppföljning och fart på vardagsbeslut och processer
- för att implementera nya beteenden kopplade till ett värdegrundsarbete
- för att göra en utbildning till utveckling genom att följa upp och implementera
- för att få grupper att arbeta mer strukturerat mot sina mål.

 

Vi gör det tillsammans genom att:

  1. Identifiera ett nuläge - Varje gruppmedlem får online fylla i ett frågeformulär kopplat till gruppens utveckling.

  2. Vi genomför sedan ett virtuellt möte – I syfte att förankra resultatet där ni som grupp kommer fram till ett antal utvecklingsområden som ni är överens att jobba vidare med under de nästkommande 6 månaderna. Mötet tar 3 - 4 timmar.

  3. Uppföljningar – Görs regelbundet genom Teambook. Lämpligt är en gång per månad. Mellan uppföljningarna löser ni uppgifter/frågor som ni behöver hantera i gruppen för fortsatt utveckling.

  4. Efter ca 6 - 8 månader gör ni en ny kartläggning. Utifrån nya nuläget sätter ni nya mål och kan ni sedan jobba vidare med Teambook som stöd.

Nyttan med insatsen:

- Mebook och Teambook ökar effekten och bidrar till långsiktighet                                                                                       -- Gör beteendeförändringar uppföljningsbara och ser till att viktiga frågor hålls levande. 
- Lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska hända något. 
- Skapar aktivitet. Det går inte att tänka sig till förändring - den behöver arbetas med.
- Mebook och Teambook gör det lätt att följa och coacha individer och team och att sätta in rätt stöd vid rätt tidpunkt.
- Mebook och Teambook skräddarsys för varje individ/team, med just deras fokusområden och de tjänster som passar. 

Vid intresse var god kontakta kursbokning@corecode.se