För dig som gått UGL eller THE!


Hur gör du det som är viktigt så att det blir på riktigt?

Dina tankar, idéer och kunskaper efter kursen - implementering i vardagen.

Känner du dig ibland ensam med alla dina upplevelser från till UGL- eller THE- veckan? Vill du hjälpa dig själv och andra deltagare att koppla insikterna till verkligheten? Vill du reflektera tillsammans med andra deltagare kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg, samt öka självförtroendet för att starta en förändring?

Välkommen till våra interaktiva möten online!
Under det virtuella grupparbetet med två handledare tar vi upp de frågeställningar som just du har. Du kan välja att sätta på din webbkamera eller prata utan bild via mikrofon eller telefon. Vi träffas vid två tillfällen, två timmar per gång.
Efter vårt första möte får du en tydligare bild om vad som händer hos dig och vilka möjligheter du har. Du får även stöd i att planera in näzsta steg i din handlingsplan som förhoppningsvis tar form mellan mötena. Under det andra mötet följer vi upp dina insikter och planer från första mötet. Om det finnns intresse finns det möjligheter att fortsätta med flera möten online.

Grupperna består av max 8 personer. Online-formatet innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

Våra deltagare säger:

"Efter mötet online fick jag energi och hittade en bra lösning på ett problem som jag länge hade grubblat över."

"Tack vare att vi kunde se varandra kände jag mig tryggt i att dela med mig av mina erfarenheter."

"Mötet gav insikter, förståelse och en känsla för hur andra har det. Jag insåg att vi är många som sitter med samma problem."

"Jag trodde inte det kunde vara så dynamiskt när vi satt vid var sin dator."

 

För dig som gått UGL

Vi har lyssnat på er som efterlyst uppföljningstillfällen och har svårt att komma iväg för att delta i ”6:e dagen”. Därför erbjuder vi dig nu en uppföljning online. En pinfärsk utvärdering av UGLs effekter som är gjord av Karolinska Institutet bekräftar dessa önskemål: kursen ger ett bra resultat, men den kan slarvas bort genom dålig uppföljning. För en varaktig förändring behövs återkommande tillfällen för att vidmakthålla kunskaperna, skapa utrymme för reflektioner och feedback samt planera in förändringar. Våra två möten online är tänkta som en uppstart för detta arbete som du kan fortsätta med på egen hand eller med hjälp av andra deltagare i den virtuella gruppen.

Du som är intresserad välkommen att kontakta oss på adm@corecode.se

 

Information om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare

Vill du veta mer om THE?
The Human Element

 

För dig som gått THE

Du har fått en uppföljningsdag med din grupp och provat på att arbeta vidare med att få dina upplevelser och insikter efter THE -veckan förankrade i din verklighet. Vill du fortsätta reflektera över vad du skulle kunna göra för att människor i din omgivning känner sig betydelsefulla och kompetenta? Och hur skulle du kunna bidra med dina nyvunna erfarenheter om öppenhet för att skapa ett effektivt och hållbart sätt att fatta beslut i din organisation?


Du som är intresserad välkommen att kontakta oss på adm@corecode.se

 

Information om THE 
The Human Element


Vill du veta mer om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare