För dig som gått UGL eller THE!


Hur tar du nästa steg?

Reflektera tillsammans med andra deltagare kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg, samt öka självförtroendet att påverka till förändring?

Välkommen till våra interaktiva möten online!
Vi tar upp de frågeställningar som just du har. Du kan välja att sätta på din webbkamera eller prata utan bild via mikrofon eller telefon. Vi träffas vid två tillfällen, två timmar per gång.

Vid vårt första möte ger du dig själv du en tydligare bild och vilka möjligheter du har. Du får även stöd i att planera nästa steg. Under det andra mötet följer vi upp dina tankar och aktiviteter. Om det finnns intresse finns det möjligheter att fortsätta med flera möten online.

Grupperna består av max 8 personer. Online-formatet innebär att du kan delta var som helst, så länge du har en dator, surfplatta eller smartphone med internetuppkoppling.

För dig som gått UGL

Många har efterlyst uppföljningstillfällen, därför erbjuder vi dig nu en uppföljning online som vi kallar "Den 6:e dagen online".

En utvärdering av UGLs effekter som är gjord av Karolinska Institutet bekräftar att kursen ger resultat, men den kan "slarvas bort" genom bristande uppföljning. För en varaktig förändring behövs återkommande tillfällen för att hålla i kunskaperna, skapa utrymme för reflektioner och feedback samt planera in aktiviteter. Våra två möten online är tänkta som en start för ett arbete som du kan fortsätta med på egen hand eller med hjälp av andra deltagare i den virtuella gruppen.

Du som är intresserad välkommen att kontakta oss på adm@corecode.se

 

Information om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare

Vill du veta mer om THE?
The Human Element

 

För dig som gått THE

Du har säkert haft en uppföljningsdag med din grupp och provat på att genom Mebook arbeta vidare med att förankra dina insikter i dig själv och i din vardag.

Vi ger dig nu möjlighet att fortsätta reflektera över vad du kan fortsätta med i din utveckling? Hur ser ditt nästa steg ut?

Hur skulle du kunna bidra ytterligare med nyvunna erfarenheter för att skapa ett effektivt och inkluderande klimat i din organisation?


Du som är intresserad välkommen att kontakta oss på adm@corecode.se

 

Information om THE 
The Human Element


Vill du veta mer om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare