För dig som gått UGL eller THE!


Hur tar du nästa steg? Välkommen till våra interaktiva möten online!

Vill du reflektera tillsammans med andra deltagare kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg, samt öka självförtroendet att påverka till förändring?

Du deltar med din kamera och mikrofon. Max 12 personer.

 

För dig som gått UGL

Många har efterlyst diitala uppföljningstillfällen, därför erbjuder vi dig nu en uppföljning online som vi kallar "Den 6:e dagen online".

Välkommen att vara med!

Upplägg:
Den digitala 6:e dagen är fördelad på två halvdagar. Datum för den andra halvdagen bestäms utifrån deltagarnas möjligheter.

Det blir en upplevelsebaserad lärande i Zoom, på samma sätt som UGL genomförs. Ni kommer att arbeta med upplevelser och reflektioner i par, små grupper och i hela gruppen. Vi tar pauser för bensträckare och fika. 


Förberedelser:
Reflektera gärna kring "brevet till mig själv", som du fått hemskickat efter din UGL utbildning. Vad du vill fördjupa dig i under uppföljningsdagen. Skicka  görna ett mail  med ditt önskemål till oss, senast två dagar innan uppföljningsdagen, så påverkar du upplägget.

Datum:
2023.04.19

Tider: 
Första halvdagen 08:30 - 12:00 
Andra halvdagen bestäms utifrån deltagarnas kalendrar.

För en varaktig förändring behövs återkommande tillfällen för att hålla i kunskaperna, skapa utrymme för reflektioner och feedback samt planera in aktiviteter. Om det finnns intresse finns det möjligheter att fortsätta med flera möten online.

Pris:  3 900 exkl. moms

Information om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare

Vill du veta mer om THE?
The Human Element

 

För dig som gått THE

Du har säkert haft en uppföljningsdag med din grupp och provat på att genom Mebook arbeta vidare med att förankra dina insikter i dig själv och i din vardag.

Vi ger dig nu möjlighet att fortsätta reflektera över vad du kan fortsätta med i din utveckling,  därför erbjuder vi dig nu en uppföljning online som vi kallar "Den 7:e dagen online"

Hur ser ditt nästa steg ut? Hur skulle du kunna bidra ytterligare med nyvunna erfarenheter för att skapa ett effektivt och inkluderande klimat i din organisation?

Ta kontakt med kursbokning@corecode.se för mer info.

Information om THE 
The Human Element


Vill du veta mer om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare