För dig som gått UGL eller THE!


Hur tar du nästa steg? Välkommen till våra interaktiva möten online!

Vill du reflektera tillsammans med andra deltagare kring utmaningar, möjligheter och praktiska verktyg, samt öka självförtroendet att påverka till förändring?

För en varaktig förändring behövs återkommande tillfällen för att hålla i kunskaperna, skapa utrymme för reflektioner och feedback samt planera in aktiviteter. Om det finnns intresse finns det möjligheter att fortsätta med flera möten online.

Du kan välja att sätta på din webbkamera eller prata utan bild via mikrofon eller telefon. Grupperna är max 8 personer.

 

För dig som gått UGL

Många har efterlyst uppföljningstillfällen, därför erbjuder vi dig nu en uppföljning online som vi kallar "Den 6:e dagen online".

En utvärdering av UGLs effekter som är gjord av Karolinska Institutet bekräftar att kursen ger resultat, men den kan "slarvas bort" genom bristande uppföljning. Vårt möte online är tänkt som en start för ett arbete som du kan fortsätta med på egen hand eller med hjälp av andra deltagare i den virtuella gruppen.

Datum för närmaste tillfällen kommer inom kort.

Pris:  1500 exkl. moms

Information om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare

Vill du veta mer om THE?
The Human Element

 

För dig som gått THE

Du har säkert haft en uppföljningsdag med din grupp och provat på att genom Mebook arbeta vidare med att förankra dina insikter i dig själv och i din vardag.

Vi ger dig nu möjlighet att fortsätta reflektera över vad du kan fortsätta med i din utveckling,  därför erbjuder vi dig nu en uppföljning online som vi kallar "Den 7:e dagen online"

Hur ser ditt nästa steg ut? Hur skulle du kunna bidra ytterligare med nyvunna erfarenheter för att skapa ett effektivt och inkluderande klimat i din organisation?

Ta kontakt med kursbokning@corecode.se för mer info.

Information om THE 
The Human Element


Vill du veta mer om UGL
Utveckling av Grupp och Ledare