Framgångsrikt samarbete

- Chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö.

Interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online

Arbetsmiljöverkets regler ställer krav på att arbetsledare och chefer ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsmiljö. Vi erbjuder dig möjligheten att träna på detta. Framgångsrikt samarbete är ett praktiskt laboratorium, där deltagarna – utifrån beforskade teorier och väl beprövade modeller – ökar sin kompetens som konfliktförebyggare och konfliktlösare, vilket bidrar till effektivare samverkan för att nå uppsatta mål.

Du erbjuds att även utforska dina unika starka sidor och din personliga stil genom att använda LIFO – ett instrument som visar hur dina avsikter, handlingar och dess effekt hänger ihop, både när allt går bra och när du upplever stress eller spänning i dina relationer.

Framgångsrikt samarbete är en nätbaserad interaktiv utbildning som processleds av våra handledare online, fördelad på 2 halvdagar samt ett uppföljningstillfälle (2 timmar), sammanlagt 10 timmar. Utvecklande hemuppgifter ingår.


 

FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE, FÖR VEM?

  • Chefer, ledare och nyckelpersoner som behöver och vill öka sin kompetens inom konfliktområdet
  • Tidigare deltagare i utbildningen Förtroendefullt samarbete (FS) som ytterligare vill träna på att förebygga och lösa konflikter
  • Medarbetare som möter kunder i kundtjänst, call center eller dylikt
     

HUR

Målet är att öka deltagarnas förståelse för vad en konflikt kan vara och varför den uppkommer, samt hur konflikter kan förebyggas och lösas akut. Framgångsrikt samarbete ger dig dessutom konkreta verktyg och nya vanor att omedelbart använda i din vardag. Du kommer även att få stöd i att skapa en personlig handlingsplan för verklig action.
 

Utbildningen följer en fastställd kursplan, för intyg krävs att du medverkar vid båda tillfällen. Får du förhinder vid enstaka tillfällen erbjuder vi möjligheter att delta i en annan grupp.

Grupperna är max 8 personer. Deltagarna som regel arbetar inte tillsammans (om ni inte uttryckligen önskar något annat). Alla hör alla och kan även välja att se varandra under arbetet i smågrupper.

Varmt välkommen att ställa frågor till Inna Saxe på inna.saxe@corecode.se

     Michael och Inna berättar mer

Så här säger en av våra tidigare deltagare

För mej har denna utbildning Framgångsrikt samarbete hjälpt mej både professionellt och privat att skapa bättre relationer med andra människor genom olika verktyg.
Den har givit mej insikt om och verktyg till  att det är jag som bestämmer hur relationen till andra människor i olika situationer i livet och arbetet skall se ut, beroende på hur jag bemöter dem.
Denna form av kurs (interaktivt online) är att rekommendera då man har möjlighet att gå kursen och tappar då inte så mycket tid med frånvaro från det dagliga arbetet.
Det har fungerat väldigt bra för min del både tekniskt och praktiskt.

Eva-Lotta Andersson, Saab Group

 

Processleds av Michael Carlsson och Inna Saxe

 

Michael Carlsson. Handleder UGL, THE ( The Human Element ) och FS ( Förtroendefullt Samarbete ). Är seniorkonsult och arbetar främst med förändringsprocesser och anpassade uppdrag. Fokus på personlig utveckling av chefer och kopplar det till ett större sammanhang inom deras organisationer. Det innebär analys, design och genomförande av längre förändringsprocesser i olika verksamheter. Ett mål och en utmaning är att jobba globalt med dessa frågor och i större sammanhang som inom EU, att få dem att sträva och jobba i samma riktning. Inte bara med ord utan också i handling.

 

Inna Saxe har verkat som projektledare och organisationskonsult i ett tiotal länder. Hon har lång erfarenhet av arbete med kommunikation i olika former på alla nivåer i organisationer och företag. Inna handleder programmet Förtroendefullt samarbete som syftar till att bättre kunna hantera ickefungerande relationer och skapa hållbart och mer effektivt samarbete.