Förstärk er Teamutveckling

Förstärk er Teamutveckling online med stöd av Teambook!

Teambook är en unik ”action platform” för utveckling

Teambook är ett unikt digitalt stöd som revolutionerar både sättet att jobba med utvecklingsfrågor och framförallt, ger resultat. Teambook följer och stöttar de beteendeförändringar som din arbetsgrupp bestämt sig för - så att det verkligen blir en långsiktigt hållbar förändring.

Det är utvecklat och skräddarsytt för teamutveckling och kan samtidigt med fördel användas inom följande områden:

- i ett utvecklingsarbete kopplat till medarbetarundersökningar
- för att få bättre uppföljning och fart på vardagsbeslut och processer
- för att implementera nya beteenden kopplade till ett värdegrundsarbete
- för att göra en utbildning till utveckling genom att följa upp och implementera
- för att få grupper att arbeta mer strukturerat mot sina mål.

Vi gör det tillsammans genom att:

  1. Identifiera ett nuläge - Varje gruppmedlem får online fylla i ett frågeformulär kopplat till gruppens utveckling.
  2. Vi genomför sedan ett virtuellt möte – I syfte att förankra resultatet och att ni som grupp kommer fram till ett antal utvecklingsområden som ni är överens om att jobba vidare med under de nästkommande 6 månaderna. Mötet tar 3-4timmar.
  3. Uppföljningar – Görs regelbundet genom Teambook. Lämpligt är en gång per månad. Mellan uppföljningarna löser ni relevanta uppgifter/frågor som ni behöver hantera i gruppen för fortsatt utveckling.
  4. Efter ca 6-8 månader gör ni en ny kartläggning. Utifrån nya nuläget sätter ni nya mål och kan ni sedan jobba vidare med Teambook som stöd.

Effekten av insatsen:

- Teambook ökar effekten av utvecklingsarbete extremt tydligt.
- Gör beteendeförändringar uppföljningsbara och ser till att viktiga frågor hålls levande. 
- Lägger ansvaret i ”rätt knä”. Det är teamet som behöver göra skillnad om det ska bli någon skillnad. 
- Skapar aktivitet. Det går inte att tänka sig till förändring - den behöver arbetas med.
- Teambook gör det lätt att följa och coacha teamet och att sätta in rätt stöd vid rätt tidpunkt.
- Teambook skräddarsys för varje team, med just deras uppföljningar och de tjänster som passar. 

Vid intresse var god kontakta michael.carlsson@corecode.se