Referenser - så här tycker våra deltagare


UGL - Utveckling Grupp och Ledare

5 dagar UGL utbildning på Hovs Hallar tillsammans med en grupp okända personer. Där vi alla på ett mycket proffsigt och sympatiskt vis välkomnades av två fantaskiska handledare. Det de sedan förmedlade och gjorde var att just handleda under UGL utbildningen både på individ och i gruppnivå.
Tack för att jag fick möjligheten att ledas och utbildas av er och få en stor portion av kunskap med mig hem om just mig själv, och vad det innebär i en stor mängd av möjligheter.
Thomas Hansen, gruppchef på McNeil AB, Helsingborg (våren 2019)

 

Alla borde gå UGL. Och emellanåt repetera. En kurs som handlar om ledarskap på alla plan. I livet. På jobbet. Att leda sig själv oberoende av kontext och samtidigt ändå vara lyhörd för andra.
Pia Berg, Coach (våren 2019)

 

En kurs om du vill lära känna ditt inre samt hur du fungerar i grupp, den är helt enkelt GRYM!
Patrick Niss, Systemspecialist,  Trafikverket (hösten 2018)
 

Jag sökte inte utbildningen själv, blev anvisad att gå, kände inte för att gå. Men jag är glad att jag fick möjligheten, bra utbildning som jag rekommenderar!
Anders Larsson, Styrkeledare, Räddningstjänsten (hösten 2018)

 

"Ska man gå en utbildning i livet, så är det denna"
Martin Bülow, Rådgivare/utvecklare, /Coompanion Sörmland (hösten 2018)

 

     Citat från deltagare

 • ”Vill man ha personlig utveckling på riktigt är kursen fantastiskt bra”
 • Alla behöver nog gå UGL egentligen”
 • ”Oslagbart när det gäller personlig utveckling och av ledarskapet”
 • ”Kommit till fantastiska insikter, både om mig själv och om hur grupper fungerar och reagerar”
 • ”Otroligt värdefullt att stärka sin ledarskapsroll och insikter i sig själv som ledare och medlem i en grupp”

THE - The Human Element

Utbildningen infriade alla mina förväntningar. Jag insåg att jag har ett stort självförtroende när det gäller prestation, men inte lika hög självkänsla. Jag ville ta reda på varför jag tror att jag måste prestera hela tiden och inte vara omtyckt för den jag är.
Efter utbildningen har jag sagt upp mig från jobbet och startat eget. Jag insåg att jag hade ett välbetalt jobb, hus och familj, men att jag inte var lycklig och att jag måste göra något åt det. Nu har jag gjort det och känner mig mycket nöjdare.
Jag har fått med mig ett lugn och tänker mer med hjärtat än med hjärnan. Jag fattar beslut utifrån vad jag vill, inte utifrån vad andra förväntar sig.
Varenda människa borde gå den här utbildningen.
Det handlar inte om att lära sig en massa saker utan om att känna.

Annika Schyler, chef process och kvalitet, Länsförsäkringar Skåne  
(våren 2018)


Under utbildningen fick vi mycket tid att verkligen reflektera över hur man är som person och hur man reagerar i olika situationer. Inför större beslut har jag också fått en större förståelse inför andras  reaktioner och genom det vara mer förberedd alternativt taktisk.
Det bästa var att vi som gick utbildningen kom från så många olika arbetsplatser och var i olika åldrar. Vi lärde oss väldigt mycket av varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter.
Jag är tekniker och jobbar med att räkna fram saker, lösa problem och hålla tider. Här fick vi utmana oss själva och hålla på med känslor. Det är inget jag gör till vardags. Den stora behållningen är nog insikten att jag förstår mig själv i olika situationer.

Lars Mårtensson, gruppchef Forsmarks Kraftgrupp (Våren 2018)


Känslan när veckan var slut var att den här utbildningen bör ju varenda människa gå. Det är en bred utbildning som innebär en personlig utveckling där du lär känna dig själv, inte bara kopplat till ditt arbete utan till hela livet.

Jag insåg hur mycket försvar vi har som kan leda till ohälsa, stress, ångest och depression. Och hur viktigt det är att vi vågar vara oss själva. Det är något jag tar med mig i min roll som stresscoach.
Jag har jobbat som chef i 15 år och sett så många som mår dåligt. När människor drabbas av utmattning, depression och ångest, får de ofta gå hem och vila och så kommer de tillbaka utan att något har förändrats eller att de själva har förändrat sitt beteende. Nu vill jag testa något annat för att få människor att må bra. Jag vill bli pusselbiten mellan sjukvården och arbetsplatsen.

Angelica Bill, stresscoach Gotland  (våren 2018)


The Human element gav mig väldigt mycket. Utbildningen har gjort att jag kan göra mer aktiva val eftersom jag har fått en ökad självinsikt. För mig blev det tydligt var jag läcker energi. Det handlar om att komma så nära sig själv, så att man kan göra mer medvetna val och sluta att bara hänga med. Jag oroar mig inte längre för vad andra tycker utan utgår från mig själv på ett helt annat sätt.  Jag lägger mer energi på det som är viktigt för mig på riktigt och mindre på det som är oviktigt.
Under THE-veckan gör du en djupdykning in i dig själv och även om du kastar dig ut på djupt vatten känns det tryggt tack vare handledarna, Kurt och Magdalena som var fantastiska.

Erika Jägbeck, HR-specialist Försäkringskassan  (våren 2018)


Det var en fantastisk resa att gå The Human Element. Jag har kommit underfund om mitt eget agerande i vissa saker som har hänt i mitt liv och börjat reflektera lite mer över vad jag gör och varför. Jag inser att jag har gått omkring med mycket föreställningar om hur det är, som kanske inte alltid stämmer med verkligheten. Nu har jag fått verktyg som gör att jag frågar istället för att gissa.
I de nära familjerelationerna börjar jag också göra mer medvetna val när det gäller vad som är mitt ansvar och vad som är någon annans. Jag inser att det inte är farligt att säga nej till sådant om bara ger mig ett ökat stresspåslag.
I och med THE har jag fått svar på frågor som har legat och gnagt i det undermedvetna och det har gett mig ett nytt lugn. Jag har blivit medveten om mina egna rädslor. Jag tycker att man ska gå THE för att utforska sig själv och ta reda på vad man kan göra för sig själv för att må bra.

Iréne Bjerkemo, handledare hos Svenska Lottakåren.  (Våren 2018)

     Citat från deltagare

 • "En otroligt bra kurs ! Ett sätt att leva och förhålla sig till livet !"
 • "Fick många lite oväntade insikter om mig själv och verktyg för att förstå mig själv och andra bättre."
 • "Jag fick inblick i mitt agerande på andra sätt med hjälp av mina kurskompisar och handledare. Fick svar på varför jag reagerar som jag gör."
 • "Fick insikter om vad som gör att jag begränsar min utveckling."
 • "Jag kommer att våga ta för mig mer. Ser redan resultat."
 • Jag känner att alla människor skulle kunna lära om sig själv och andra o-avsätt vart hen befinner sig i sitt liv, många värdeskapande verktyg.
  Mikael Samuelsson, Forsmarks kraftgrupp

Nyfiken på THE?

THE - The Human Element.
Vill du bli tryggare som person och som ledare?
Ta gärna kontakt med vår kursbokning!
Läs mer

 

En THE handledares betraktelse

Nyfiken på hur det är att vara THE handledare - Kurt Karlsson berättar om den fantastiska förmånen att få följa deltagarnas utforskande av sig själva.
Läs mer

 

THE Story

Historien om ett vinnande förhållningssätt enligt den amerikanske forskaren och psykologen Will Schutz. Vad skapar hinder eller framgång i arbetet. Vad påverkar en hel grupp?
Läs mer

 

FS - Förtroendefullt samarbete

Vi gick Förtroendefullt Samarbete tillsammans och tog med oss nya insikter och konkreta nycklar i hur vi bygger långsikta relationer och även hur vi löser såväl interna som externa konflikter som vi använder oss av än idag.

Staffan Taylor och Richard Gustafsson, Co-Founders av Forza of Sweden (forzaofsweden.se)

     Citat från deltagare

 • "Gav ett bestående intryck, vilket alltid inte är fallet"
 • "Mycket värdefull därför att tankesätt och metoder går att använda såväl i det lilla som i det stora sammanhanget".
 • "Fokus på samarbete men gav möjligheten att reflektera över sina egna reaktioner och hang-ups."
 • "Uppskattar verktyg som ger perspektiv. Väldigt användbart i mitt arbete. Intressant att få lära mer om FIRO."
 • "Nyttigt att titta på försvarsbeteenden."

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

"Handledare som gör det svåra lätt, smittar av sig av sin entusiasm och är kunniga och respektfulla när vi andra kanske inte kan allt och hamnar i en motstånd. Trodde det här med jämställdhet var tråkigt. Det var ju kul"

"Det här ämnet blir mer aktuellt för varje dag. Bra med 2 + 2-upplägget, det ger utrymme att verkligen utforska, lära och integrera lärandet."

"Har fått fakta och verkliga argument  för att själv kunna föra samtal om och jobba med de här frågorna, både på jobbet och privat."

Citat från tre deltagareFrån deltagare våren 2019
Corecode kurserna som helhet innehåller ett antal vägvinnande, upplevelsebaserade, problemorienterade, samverkansutvecklande och pedagogiskt väl genomtänkta utbildningar som rimligen passar chefer på alla nivåer oberoende av chefsinriktning (föräldrar, skola - både lärare och rektorer, sjukvård, kommun, näringsliv, försvar, polis och inte minst politiker på både kommunal, riksdags- och internationell nivå tex EU och FN mfl)

 

     Fler deltagarcitat

 • Bra att nu förstå bakomliggande orsaker till jämställdhetsfrågorna och genus
 • Har nu fått omprövat gamla fördomar
 • Fick genom fakta flera insikter. Fördjupad kunskap i dessa aktuella frågor.
 • Har fått nya glasögon. Trodde inte att skillnaderna fortfarande var så stora
 • Det är bra att få frågorna belysta ur ett bredare perspektiv.

Coachutbildning Inner & Outer Management

"Denna utbildning har gett mig stora insikter om mig själv och hur jag kan kommunicera tydligare. Jag kan lyssna bortom orden och lättare se en gemensam målbild med de personer jag interagerar med.
Detta ha styrkt mig på den professionella arenan med mina internationella kunder och hjälpt mig att bli mer framgångsrik som ledare och affärsman, och dessutom som pappa!"
Johan - företagsledare

     Citat från deltagare

 • "Coaching och ett coachande förhållningssätt är ett av de mest kraftfulla verktyg jag stött på."
 • "Kunde inte drömma om att det fanns ett så fantastiskt ramverk att hålla sig i hela vägen!
 • "Väldigt bra upplägg - att det var över flera månader gjorde att vi hann träna mycket mellan gångerna vi sågs, så värdefullt"
 • "Efter denna coachutbildning har jag äntligen kunnat frigöra tid för mer strategiskt och visionärt arbete"
 • "Numera ser jag fram emot att gå till jobbet och känner mig nöjd när jag går hem…"

GZHA - Green Zone Health Adventure

Kursen gav mig djupare förståelse för orsaken till de mentala hinder jag fortfarande bär inom mig trots tidigare resor i personlig utveckling och utforskandet av mina försvarsbeteenden. Jag fick på ett mjukt sätt utforska ursprunget till mina rädslor genom att få uppleva med kroppen och kreativt skrivande. Metoder som i detta utforskande släppte fram en ny kraft och riktning på vad jag vill skapa mer av framåt i mitt liv. Jag går tillbaka till mina anteckningar från kursen när jag känner att jag tappar tråden och faller in i gamla mönster.
För vem bestämmer när det är min tur att leva? Vem bestämmer om mina känslor är berättigade? Vem bestämmer om vilka val jag vill göra? Om inte jag? Jag har makten att skriva om mitt liv. Och den upplevelsen är för mig att vara full av liv.

Vivianne Thomsson, Lic. Trainer The Human Element®& Radical Collaboration®
Ledarutveckling, Processledare, Coach och Vägledare, Jagutveckling AB

 

I, for one, need help from time to time to really let go, relax and listen to my own voice. The GZHA was this and also a learning experience framed with kindness, by a facilitators' team that I deeply trust. It was the exhilarating experience of a thorough and new process, unexpected ways of getting to express myself, sitting in the grass, swimming in open water... and an unbelievable amount of gifts. I arrived at the course 6 months pregnant, rather tired and somewhat worried. When I left, something had shifted and I really appreciate the focus I had in the following months.

Magdalena Musiala, facilitator and trainer

     Citat från deltagare

 • "En av de mest värdefulla veckorna i mitt liv"
 • "Så spännande det där med våra försvarsbeteenden"

UGL in English - Development of Group and Leader

It is a very good course. It will take you on a inner journey and give you memories for life!
The course is very valuable in terms of opening your mind and senses and how you interact within a group.
    
What do you think of the exercises and assignments that you caried through during the course?
Tough, funny, scary, inconvenient etc
The course helped me to understand more about myself as a person as well as my behavior in different situations. In fact, during the UGL I've discovered parts of me that I was not aware of before. The course also helped me to enhance my interaction with others as it gave me different points of view and ideas that will be of use to me in my daily life. One of the biggest points that I will take with me is the importance of the reflection process. I really believe that this course helps to open the mind of people and the growth andimprovement of the relations in life.

Sava Cederholm, Handledare/Kvalitetsledare, Vård- och Omsorgsförvaltningen Helsingborg

Onlineutbildning och webbinarium

Framgångsrikt Samarbete
För mej har denna utbildning Framgångsrikt samarbete hjälpt mej både professionellt och privat att skapa bättre relationer med andra människor genom olika verktyg. Den har givit mej insikt om och verktyg till att det är jag som bestämmer hur relationen till andra människor i olika situationer i livet och arbetet skall se ut, beroende på hur jag bemöter dem.
Denna form av kurs (interaktivt online) är att rekommendera då man har möjlighet att gå kursen och tappar då inte så mycket tid med frånvaro från det dagliga arbetet. Det har fungerat väldigt bra för min del både tekniskt och praktiskt.
Eva-Lotta Anderssn, Saab Group


Citat från tidigare deltagare:

”Det var en väldigt varm och generös stämning under vårt virtuella möte. Tack vare att vi kunde se varandra och bara var sex deltagare kändes det tryggt att dela med sig av sina erfarenheter, trots att vi befann oss på olika platser. Jag fick flera kloka, konkreta och användbara tips.”
 

”Det fungerade väldigt bra med den virtuella gruppen. Jag uppskattade resonemanget kring mitt problem. Även att lyssna och bidra till reflektioner kring de andras problem var väldigt värdefullt. Ger insikt, förståelse och känsla för hur andra känner. Inser hela tiden att många sitter med samma problem.”
 

”Jag trodde inte att det kunde vara så dynamiskt med tanke på att vi satt vid var sin dator. Jag drogs snabbt in i diskussionen. Att höra mig själv prata om mitt dilemma och lyssna på andra i gruppen blev för mig ett sätt att komma vidare.”
 

”Efter webbinariet fick jag energi för att ta tag i och hitta en bra lösning på ett problem som jag länge hade grubblat över. De handlingarna fick positiv respons hos mina medarbetare.”

 

FS i förändringsarbete - riktat uppdrag

Vi genomförde Förtroendefullt Samarbete med all personal i företaget under våren 2014. Vårt syfte var att tydliggöra, stärka och utveckla vår samarbetskultur och effektivisera vår verksamhet. Det var en bra investering som har gett tydliga effekter utifrån vårt syfte.

Kerstin Gudmunds, HR chef på Sala Sparbank

Att leda för jämlikhet - riktat uppdrag

 Vi vill uttrycka ett stort tack till Magdalena Helander för hennes arbete inom Jämlika Landskrona och i Landskrona stad, och kan varmt rekommendera henne när det gäller stöd i förändringsprocesser, ledarskapsutveckling eller jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Vill man ha en kompetent, inspirerande, kunnig och engagerad konsult kan man plocka någon på måfå bland de många konsultbolag som sysslar med management och förändringsarbete. Vill man ha någon som dessutom har det där lilla extra som verkligen gör skillnad och skapar förändring, då tycker vi att man ska välja Magdalena Helander och CoreCode.
Magdalena har med stor professionalitet, ödmjukhet och kunskap genomfört en omfattande kompetensutveckling av samtliga Landskrona stads närmare etthundrasextio chefer.

Malin Hansson, Projektledare
Hannes Frizén, Jämlikhetsutvecklare, Landskrona stad

 

Tack för en jättebra utbildning! Jag har aldrig haft någon större energi i jämlikhetsfrågan egentligen – den har liksom legat där och skvalpat bredvid allt det där andra. Efter denna utbildning upplever jag ämnet som högaktuellt och vi kommer direkt att integrera det i hemvårdens verksamhetsplan. Så – tack för att ni öppnat mina ögon.

Lena Landström, Områdeschef Hemvård Omsorgsförvaltningen Landskrona stad

Genusmedvetet och normkritiskt ledarskap

Chefsutbildning - riktat uppdrag

Landskrona stad
-Att leda för jämlikhet-

" Vi vill uttrycka ett stort tack till Magdalena Helander för hennes arbete inom Jämlika Landskrona och i Landskrona stad, och kan varmt rekommendera henne när det gäller stöd i förändringsprocesser, ledarskapsutveckling eller jämställdhets- och jämlikhetsarbete. Vill man ha en kompetent, inspirerande, kunnig och engagerad konsult kan man plocka någon på måfå bland de många konsultbolag som sysslar med management och förändringsarbete. Vill man ha någon som dessutom har det där lilla extra som verkligen gör skillnad och skapar förändring, då tycker vi att man ska välja Magdalena Helander och CoreCode.

Magdalena har med stor professionalitet, ödmjukhet och kunskap genomfört en omfattande kompetensutveckling av samtliga Landskrona stads närmare etthundrasextio chefer."

- Malin Hansson, Projektledare
- Hannes Frizén, Jämlikhetsutvecklare, Landskrona stad

Förändringsarbete / chefsutvekling - riktat uppdrag

Syfte/ med utbildningen: Att stärka det personliga ledarskapet och skapa samsyn kring uppdrag, förhållningssätt och ansvar.
Exempel på vad det gett så här långt: Öppen dialog mellan ledning och enhetschefer.  Ökad tydlighet kring roll och ansvar och vad det innebär att som enhetschef vara en del av ledningen och mer effektiva möten. Fler chefer vågar ta upp obekväma frågor och be om hjälp. Mer konstruktiva och utvecklande samtal med medarbetare.

Ulla Thorslund, Stadsdelsdirektör på Hässelby Vällingby Stadsdelsförvaltning

Interkulturell kompetens - riktat uppdrag

“The course “Cooperation Challenges in the relationship with Eastern Europe” was a very interesting eye-opener on the ways to best collaborate with colleagues with a different culture. The training was very interactive, dynamic and lead by skilled and motivated trainer. The methods used were varied and helped getting both an intellectual perception as well as a “feeling” on the cultural differences.

Philippe Rolland,
Senior Solution Architect – Engagement Practice Management System
Ericsson AB, RECA


Under workshop med vårt utländska dotterbolag, lyckades Inna Saxe på ett imponerande sätt balansera diskussionerna kring svenska och internationella kulturskillnader i affärslivet. Att lyfta fram och kalibrera förväntningar på varandra och jämtemot internationella systerbolag, hjälper oss att samarbeta mer effektivt."  

Henrik Perbeck
Managing Director
Dometic Emerging Europe