Vilken utbildning ska jag välja?

 

Vi får ofta frågan; Jag funderar på om jag ska UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) eller THE (The Human Element) eller kanske UL (Utvecklande Ledarskap), vilken kurs ska jag välja?

Ja, då är frågan om du vill ha en utveckling eller en utbildning. UGL och THE är båda ledarutvecklingar och UL är en ledarutbildning.

Det som skiljer UGL från THE är att i UGL är det mycket fokus på gruppen och gruppens utveckling, hur du kan påverka och hur du påverkas i den grupprocess som är igång. Vilka beetenden driver gruppens utveckling framåt och vilka beteenden hindrar. Och hur kan jag använda dessa lärdomar i mitt ledarskap när jag kommer hem. UGL är 5 dagar på internat.

Under THE så är fokus mer på dig som individ och dina drivkrafter, rädslor, försvar och hur vill ha det för att kunna vara ditt bästa jag. Se hur din flexibilitet ökar när du blir mer medveten och inte låter dina inre rädslor begränsa dig. Hur kan jag genom ökad kunskap och medvetenhet bidra till bättre arbetsklimat och effektivitet. Att få en möjlighet att på ett kärleksfullt sätt utforska sig själv och sin självkänsla brukar vara en spännade utvecklingsresa. THE är 5 dagars internat.

UL innebär att du innan utbildningen låter dina medarbetare och du själv skatta ditt ledarskapsbeteende med hjälp av ett bedömningsformulär (ULL) med ett 60-tal frågor. Dessa frågor sänds via mail till dig och medarbetarna som är anonyma för dig under din utbildning.

Den personliga feedback som du får av svaren från dina medarbetare kan ses som en inventering av ditt aktuella ledarskapsbeteende. En högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall och mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen. Under utbildningen får du möjlighet att reflektera och ta fram din egen handlingsplan. Du får även kunskap om modellen Utvecklande Ledarskap. Utbildningen är 3 + 2 dagar med ett antal veckor mellan respektive steg.