Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-02-24 Skåne: Hovs Hallar Mikael Jonsson , Eva Selleck 1 Boka Kursinformation
2020-03-09 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Charlotte Axelsson 1 Boka Kursinformation
2020-03-09 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Rune Tapper 0 Boka Kursinformation
2020-03-23 Stockholm: Bommersvik Lena Sobel , Göran Francke 3 Boka Kursinformation
2020-03-23 Skåne: Hovs Hallar Bob Rosell , Christina Harthon 1 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-03-02 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Theresia Elvelo 0 Boka Kursinformation
2020-05-04 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 3 Boka Kursinformation
2020-06-22 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 5 Boka Kursinformation
2020-09-07 Stockholm: Bommersvik CoreCode 9 Boka Kursinformation
2020-10-05 Skåne: Hovs Hallar Magdalena Helander , Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation

Tillitsbaserade affärer och relationer

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-04-27 Stockholm: Bommersvik Charlotte Axelsson , Magdalena Helander 10 Boka Kursinformation
2020-09-22 Stockholm: Bommersvik Charlotte Axelsson , Magdalena Helander 12 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-03-16 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-05-04 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-06-22 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-06-29 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-03-11 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 3 Boka Kursinformation
2020-05-11 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 6 Boka Kursinformation