Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med ett utvecklande ledarskap som har förmåga att se behoven hos både individer och organisation, för att kunna höja både prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad och som håller högsta kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär att våra egna konsulter har bred och djup kompetens och att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-11 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Rune Tapper 4 Boka Kursinformation
2024-03-11 Mullsjö: Hotell Björkhaga CoreCode 0 Boka Kursinformation
2024-03-11 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck , Per Berg 4 Boka Kursinformation
2024-04-08 Skåne: Hovs Hallar Lhinn Holmbergh , Jan Ryde 5 Boka Kursinformation
2024-04-08 Stockholm: Bommersvik Camilla Widing , Juan Navas 9 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-04 Stockholm: Bommersvik Eva Stenby Carlsen , Ricard Olsson 5 Boka Kursinformation
2024-04-08 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Vivianne Thomsson 8 Boka Kursinformation
2024-05-13 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2024-06-24 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2024-09-16 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-19 : Stockholms regionen Inna Saxe , Jenny Holmén 1 Boka Kursinformation
2024-05-14 Skåne: Hovs Hallar Emma Rosqvist , Inna Saxe 7 Boka Kursinformation
2024-11-12 : Stockholms regionen Emma Rosqvist , Inna Saxe 12 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-11 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Pernilla Lovén 12 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-19 Stockholm: Bommersvik Jenny Stridsman 0 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-03-06 Skåne: Hovs Hallar Christer Thornblad , Katarina Matson 0 Boka Kursinformation
2024-05-13 Stockholm: Bommersvik Josi Lundin , Klara Rapp 10 Boka Kursinformation
2024-06-24 Skåne: Hovs Hallar Anne-Lie Ahlqvist , Christian Behrens 11 Boka Kursinformation
2024-09-25 Stockholm: Bommersvik CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-10-07 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 12 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-04-08 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2024-05-20 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation
2024-07-01 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 11 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-04-22 : Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson 11 Boka Kursinformation
2024-06-17 Skåne: Marina Plaza Kurt Karlsson 12 Boka Kursinformation
2024-09-13 : Interaktiv online Kurt Karlsson , Michael Szendof Carlsson , Inna Saxe 6 Boka Kursinformation

The Inner Core

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-08-16 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 19 Boka Kursinformation

The Human Element in English

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-06-10 Skåne: Hovs Hallar Magdalena Helander , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation