Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-04-20 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Kristina Börjeson 2 Boka Kursinformation
2020-04-20 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Regnér 2 Boka Kursinformation
2020-04-20 : Gullmarsstrand Hotel, Fiskebäckskil Göteborg CoreCode 1 Boka Kursinformation
2020-05-04 Stockholm: Bommersvik Kerstin Nyman Bingman , Anne-Lie Ahlqvist 8 Boka Kursinformation
2020-05-04 Skåne: Hovs Hallar Eva Tovinger , Jonas Lundgren 5 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-05-04 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 2 Boka Kursinformation
2020-06-22 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2020-09-07 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Theresia Elvelo 8 Boka Kursinformation
2020-10-05 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2020-11-02 Stockholm: Bommersvik Vivianne Thomsson , Olof Mark 8 Boka Kursinformation

Tillitsbaserade affärer och relationer

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-09-22 Stockholm: Bommersvik Charlotte Axelsson , Michael Szendof Carlsson 10 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-05-04 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-06-22 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-06-29 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

UL

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-05-11 Stockholm: Karlavägen 108 CoreCode 6 Boka Kursinformation
2020-10-21 Stockholm: Stockholms regionen Josi Lundin , Ulla Hoppe 13 Boka Kursinformation
2020-11-18 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson , Bob Rosell 13 Boka Kursinformation