Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-10-12 Stockholm: Bommersvik Lucia Grimaldi , Michael Szendof Carlsson 2 Boka Kursinformation
2020-10-12 Skåne: Hovs Hallar Cissi Dahl , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2020-10-26 : Gullmarsstrand Hotel, Fiskebäckskil Göteborg CoreCode 3 Boka Kursinformation
2020-11-02 Skåne: Hovs Hallar Cecilia Hammarström , Eva Selleck 8 Boka Kursinformation
2020-11-02 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Lundgren 7 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-10-05 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Olof Mark 2 Boka Kursinformation
2020-11-02 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2020-11-23 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation
2021-03-08 Stockholm: Bommersvik Theresia Elvelo , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation
2021-05-03 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-12-08 Stockholm: Stockholms regionen Meta Lagerström 8 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-10-08 : Interaktiv online CoreCode 2 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-11-12 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson 6 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-10-19 : Rånäs slott Josi Lundin , Ulla Hoppe 1 Boka Kursinformation
2020-11-18 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson , Bob Rosell 1 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-11-09 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation
2020-12-07 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2021-03-22 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2021-05-03 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2021-06-28 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-11-30 Stockholm: Stockholms regionen Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.