Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-11-08 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Catarina Törnqvist 0 Boka Kursinformation
2021-11-08 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2021-11-22 Skåne: Hovs Hallar Charlotte Axelsson , Jonas Dieden 1 Boka Kursinformation
2021-11-29 Stockholm: Bommersvik Jan Jägerfjord , Anne-Lie Ahlqvist 1 Boka Kursinformation
2021-12-06 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Lundgren 1 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-11-08 Stockholm: Bommersvik Vivianne Thomsson , Olof Mark 0 Boka Kursinformation
2021-11-29 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2022-03-07 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2022-05-02 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2022-06-27 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-11-30 Stockholm: Stockholms regionen Meta Lagerström 8 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-12-06 : Interaktiv online CoreCode , Liselott Vahermägi , Charlotte Axelsson 11 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-01-25 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson 6 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-11-10 Stockholm: Stockholms regionen Niclas Folkesson 4 Boka Kursinformation
2022-03-02 Stockholm: Stockholms regionen Niclas Folkesson 10 Boka Kursinformation
2022-03-21 : Rånäs slott Ulla Hoppe , Josi Lundin 10 Boka Kursinformation
2022-04-05 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson 7 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2021-11-15 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 0 Boka Kursinformation
2021-12-13 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Hållbart Medarbetarskap onlineutb

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.