Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-03-27 Stockholm: Bommersvik Madeleine Sohlberg , Rune Tapper 0 Boka Kursinformation
2023-03-27 Skåne: Hovs Hallar Sofie Andersson , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2023-04-17 Skåne: Hovs Hallar Eva Selleck 1 Boka Kursinformation
2023-04-17 Stockholm: Bommersvik Lucia Grimaldi , Michael Kröger 0 Boka Kursinformation
2023-04-24 Stockholm: Bommersvik Meta Lagerström , Jonas Lundgren 0 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-04-17 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Vivianne Thomsson 0 Boka Kursinformation
2023-05-08 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 2 Boka Kursinformation
2023-06-26 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation
2023-09-18 Stockholm: Bommersvik CoreCode 7 Boka Kursinformation
2023-10-09 Skåne: Hovs Hallar CoreCode 7 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-05-02 : Stockholms regionen Inna Saxe , Meta Lagerström 0 Boka Kursinformation
2023-09-19 : Stockholms regionen Meta Lagerström , Inna Saxe 8 Boka Kursinformation
2023-11-28 : Stockholms regionen Inna Saxe , Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-05-11 : Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson 0 Boka Kursinformation
2023-10-17 : Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson 10 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-06-19 Stockholm: Bommersvik Jenny Stridsman 12 Boka Kursinformation
2023-10-23 : Stockholms regionen Jenny Stridsman 12 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-04-19 Skåne: Marina Plaza Josi Lundin 1 Boka Kursinformation
2023-05-24 Skåne: Hovs Hallar Josi Lundin 7 Boka Kursinformation
2023-07-03 Stockholm: Bommersvik CoreCode 0 Boka Kursinformation
2023-09-13 Skåne: Marina Plaza Josi Lundin 10 Boka Kursinformation
2023-11-13 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-04-17 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 11 Boka Kursinformation
2023-05-29 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 11 Boka Kursinformation
2023-07-03 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 12 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2023-04-24 : Interaktiv online Inna Saxe , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2023-05-25 : Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson 11 Boka Kursinformation
2023-06-19 Skåne: Marina Plaza Kurt Karlsson 12 Boka Kursinformation
2023-09-14 : Interaktiv online Inna Saxe , Michael Szendof Carlsson 12 Boka Kursinformation
2023-11-20 Skåne: Marina Plaza Kurt Karlsson 12 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Hållbart Medarbetarskap onlineutb

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.