Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-05-30 Stockholm: Bommersvik Catarina Törnqvist , Christer Thornblad 1 Boka Kursinformation
2022-05-30 Skåne: Hovs Hallar Camilla Widing , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2022-06-13 Skåne: Hovs Hallar Jenny Holmén , Kurt Karlsson 1 Boka Kursinformation
2022-06-27 Stockholm: Bommersvik Elizabeth Kuylenstierna , Stefan Hagslätt 0 Boka Kursinformation
2022-06-27 Skåne: Hovs Hallar Cissi Dahl , Mikael Jonsson 5 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-06-27 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2022-09-12 Stockholm: Bommersvik Vivianne Thomsson , Kurt Karlsson 5 Boka Kursinformation
2022-10-10 Skåne: Hovs Hallar Eva Stenby Carlsen , Kurt Karlsson 0 Boka Kursinformation
2022-11-07 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2022-11-28 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Theresia Elvelo 9 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-09-13 Stockholm: Stockholms regionen Meta Lagerström , Inna Saxe 8 Boka Kursinformation
2022-11-29 Stockholm: Stockholms regionen Inna Saxe , Meta Lagerström 10 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-09-05 : Gullmarsstrand Hotel, Fiskebäckskil Göteborg Charlotte Axelsson , Liselott Vahermägi , Michael Szendof Carlsson 10 Boka Kursinformation
2022-10-04 Stockholm: Stockholms regionen Charlotte Axelsson , Liselott Vahermägi , Michael Szendof Carlsson 11 Boka Kursinformation
2022-11-29 Stockholm: Stockholms regionen CoreCode , Michael Szendof Carlsson 0 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-10-11 : Göteborg/Helsingborg Niclas Folkesson , Diana Sendlak Brundin 9 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-08-08 Stockholm: Stockholms regionen Ulla Hoppe 7 Boka Kursinformation
2022-09-26 Stockholm: Stockholms regionen CoreCode 10 Boka Kursinformation
2022-12-05 : Göteborgsregionen CoreCode 9 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-07-04 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 7 Boka Kursinformation
2022-08-22 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 6 Boka Kursinformation
2022-10-03 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 4 Boka Kursinformation
2022-11-14 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 5 Boka Kursinformation
2022-12-12 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 7 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2022-09-15 Stockholm: Stockholms regionen CoreCode , Michael Szendof Carlsson 5 Boka Kursinformation
2022-11-25 : Skåneregionen CoreCode , Kurt Karlsson 4 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

Hållbart Medarbetarskap onlineutb

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.