Öppna utbildningar

Människan är vår viktigaste resurs. Det behövs ledare med människokunskap, som ser behoven i en organisation, för att höja prestation och välmående.

Våra utbildningar har fokus på att utveckla ledar - och medarbetarskapet, med individen som utgångspunkt. Vi erbjuder de utbildningskoncept som är mest efterfrågade av chefer och ledare på svensk arbetsmarknad. Utbildningarna håller hög kvalitet. Hög kvalitet för oss innebär dels att våra medarbetare har bred kompetens, utöver den utbildning som hen leder, dels att utbildningarna är baserade på vetenskapliga studier och gedigen empiri.

UGL Utbildning

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-08-17 Stockholm: Bommersvik Michael Szendof Carlsson 10 Boka Kursinformation
2020-08-17 Skåne: Hovs Hallar Åsa Andersson , Mikael Jonsson 4 Boka Kursinformation
2020-08-31 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Caroline Lundgren Brandberg 2 Boka Kursinformation
2020-08-31 Stockholm: Bommersvik CoreCode , Bob Rosell , Anneli Imhäuser 0 Boka Kursinformation
2020-09-14 Stockholm: Bommersvik Juan Navas , Meta Lagerström 2 Boka Kursinformation

THE - The Human Element

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-09-07 Stockholm: Bommersvik Kurt Karlsson , Theresia Elvelo 1 Boka Kursinformation
2020-10-05 Skåne: Hovs Hallar Vivianne Thomsson , Olof Mark 2 Boka Kursinformation
2020-11-02 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 6 Boka Kursinformation
2020-11-23 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 8 Boka Kursinformation
2021-03-08 Stockholm: Bommersvik Theresia Elvelo , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation

FS - Förtroendefullt samarbete ger tillitsbaserade affärer och relationer

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-09-29 Stockholm: Stockholms regionen Michael Szendof Carlsson 7 Boka Kursinformation
2020-12-08 Stockholm: Stockholms regionen Meta Lagerström 8 Boka Kursinformation

JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-09-22 Stockholm: Bommersvik Charlotte Axelsson , Michael Szendof Carlsson 9 Boka Kursinformation

IL - Indirekt Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-11-12 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson 6 Boka Kursinformation

UL - Utvecklande Ledarskap

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-10-19 : Rånäs slott Josi Lundin , Ulla Hoppe 9 Boka Kursinformation
2020-11-18 Helsingborg: CoreCode Kullagatan 8 Niclas Folkesson , Bob Rosell 9 Boka Kursinformation

UGL på engelska - Understading Group and Leader

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-09-21 Kungsängen: Kungsängen CoreCode 0 Boka Kursinformation

6:e Dagen

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2020-11-30 Stockholm: Stockholms regionen Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation

GZHA utbildning

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.

RC - Radical Collaboration in English

Finns inga aktuella utbildningar på denna kursen.