The Human Element - Djupare förståelse i ditt inre ledarskap


Ökad självkännedom - Inre styrka - Medvetet ledarskap

"Jag har börjar reflektera mer över mina egna val, jobbar på att bli en bättre lyssnare. Ger mer feedback i vardagen, är lite modigare" (tycker en av våra deltagare)

Nyttan med THE, The Human Element

The Human Element är en omtumlande resa i självinsikt och mänskliga relationer och innehåller ett antal verktyg och metoder som  belyser fenomen som uppstår i organisationer, grupper och inom individer.

Med ökad självinsikt och självacceptans kan du på riktigt använda hela din potential, vilket gagnar både dig som individ och hela organisationen.

Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Finns ens någon produkt eller tjänst som inte kan bli saboterad av taskiga attityder och bristfälliga relationer?

THE-veckan är intensiv och varm process, fylld av aktiviteter och samtal som möjliggör en mer öppen och tillitsfull kommunikation med både dig själv och din omgivning. Du tränar även på att göra mer konstruktiva val och att bli mer självstyrande i ditt eget liv – såväl privat som i arbetslivet.  För att ge en djup och varaktig effekt i vardagen får du fortsatt stöd genom det digitala  Mebook. Dessutom ingår även en uppföljningsdag ca ett halvår efter utbildningen.

Utbildningen leds av två certifierade handledare.


 Ökad självinsikt och självkänsla
 Öppen och tillitsfull kommunikation
 Utforska dina försvar och inre hinder
 Verktygslåda för kvalitet i samarbete
 Trygghet i ledarskapet
 

   Förstärker din utveckling!

 

THE - The Human Element kurs

Aktuella utbildningar

Startdatum Plats Handledare Platser kvar
2024-09-16 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 7 Boka Kursinformation
2024-10-14 Skåne: Hovs Hallar Kurt Karlsson , Eva Stenby Carlsen 10 Boka Kursinformation
2024-11-04 Stockholm: Bommersvik, Södermanland Magdalena Helander , Kurt Karlsson 10 Boka Kursinformation
2024-11-25 Stockholm: Bommersvik Magdalena Helander , Kurt Karlsson 9 Boka Kursinformation
2025-03-10 Stockholm: Bommersvik CoreCode 10 Boka Kursinformation

The Human Element, för vem

En utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – ditt eget, inre ledarskap.

  • Ökad självinsikt och självkänsla.
  • Trygghet i ledarskapet
  • Öppen och tillitsfull kommunikation
  • Utforska dina försvar
  • Välfylld verktygslåda för ett utvecklat samarbete

Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner.
 

Hur fungerar THE-utbildningen

THE, The Human Element, genomförs under fem dagar på internat Måndag - Fredag. Inklusive en uppföljningsdag efter ca 6 månader.
Mebook ingår också under sex månader som ett stöd för din utveckling.
Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från övriga kursdeltagare.
Interaktiva, praktiska övningar, varvas med kortare teoripass.
Du kommer även att fylla i och få hjälp med att tolka flera självskattningsinstrument, som visar på olika aspekter av mänskligt beteende.
Dr. Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) utgör en viktig bas under veckan.

Gruppstorlek: max 10 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare
 

En THE handledares betraktelse

Nyfiken på hur det är att vara THE handledare - Kurt Karlsson berättar om den fantastiska förmånen att få följa deltagarnas utforskande av sig själva.
Läs mer

THE Story

Historien om ett vinnande förhållningssätt enligt den amerikanske forskaren och psykologen Will Schutz. Vad skapar hinder eller framgång i arbetet. Vad påverkar en hel grupp?
Läs mer

 

Referenser