Anne-Lie Ahlqvist

UGL- och UL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL och UL.
Arbetar även med coaching.


Bakgrund

Anne-Lie har drygt 30 år i Försvarsmakten både som officer och som civil, vilket har gett en bra grund och erfarenhet när det gäller att utveckla både individen och gruppen.

Jobbar idag som chefsstöd operativt och strategiskt i Landstinget i Östergötland där coaching och chefshandledning ingår.


Verktygslåda

  • Certifierad handledare UGL och UL

  • Cerifierad coach