UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL.  Specialområden är ledarskapsutveckling, förändringsledning, strategiskt hållbarhetsarbete och grupputveckling. Föreläser, utbildar och coachar ledare inom både näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället.

Bakgrund

Caroline har bott och arbetat internationellt i mer än 15 år i ledande affärsrelaterade positioner bland annat inom Ericsson i Sverige och Singapore. Hon har jobbat både med sälj, marknadsföring, produktutveckling, affärsutveckling och arbetat aktivt i flera styrelser inom både bolag och stiftelser. Caroline är samarbetsfokuserad, nyfiken, engagerad, analytisk och strategisk, med ett stort intresse för mellanmänskliga relationer och personlig utveckling. Hon har under de senaste fem åren forskat på styrning av hybridorganisationer och varit djupt engagerad i klimat och hållbarhetsarbete både inom näringsliv och civilsamhälle.


Verktygslåda

  •   Handledarutbildning UGL, Försvarshögskolan

  •   Certifierad styrelseledamot, Rätt Fokus i Styrelsearbete & Hållbarhet på styrelseagendan, Styrelseakademien

  • Magister examen, Executive MBA (affärsutveckling, organisation och ledarskap), Stockholms Universitet

  • Msc. Teknisk Fysik, Uppsala Universitet

  • Business Marketing Strategy, Executive Program, Kellogg School of Management

  • SPIN Selling

  • High impact presentations, Dale Carnegie