Cecilia Hammarström

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL, samt leder och coachar chefer, medarbetare och grupper i medarbetardialog.

 

Bakgrund

Cecilia är utbildad beteendevetare inom organisation och ledarskap. Hon har i drygt 15 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling, som egen företagare sedan 2010.
Hon har en bakgrund som pedagog och har arbetat många år som chef och verksamhetsledare inom barn- och skolomsorg. Cecilia har gått ett flertal ledarutbildningar knutna till rollen som chef.

 

Verktygslåda

•   Certifierad handledare UGL
•   SDI Motiverande Värdesystem
•   Samtalsledarutbildning