Charlotte Axelsson

UGL, UL och JGL handledare


Fokusområden

Handleder JGL, UGL och UL. Charlotte har under många arbetat med verksamhetsutveckling, samordning, ledning och styrning på Samordningsförbundet Insjöriket som förbundschef. Charlotte har mångårig erfarenhet av att praktiskt arbeta med jämställdhetsintegrering inom offentlig förvaltning. Idag driver hon CaxC AB som stöttar företag och organisationer att leda jämställt och inkluderande för ökad lönsamhet och hållbarhet.


Bakgrund

Charlotte är socionom med påbyggnad av en teknologie magisterexamen i Interaktionsdesign. Utöver det har hon vidareutbildning inom ledarskap, genus, HBTQ och lösningsfokus.


Verktygslåda

  • JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap (Handledare)

  • UGL - Utveckling Grupp och Ledare

  • UL - Utvecklande Ledarskap