UGL- och UL-handledare Handledarutbildare UGL och UL Stress- och krishantering IDI-handledare

 

Fokusområden

UGL- och UL-handledare

Handledarutbildare UGL och UL

Stress- och krishantering
IDI-handledare
 

Fokusområden

Handledare i UGL och UL. Arbetar med personlig, grupp- och ledarutveckling samt stress- och krishantering. Handledare och utbildare i pedagogik och lärande.

 

Bakgrund

Christer har en bakgrund som officer där han arbetade som huvudlärare i ledarskap vid Markstridsskolan i Skövde. Han har jobbat med ledarskap och lärande under många år och är Fackman inom ämnet ledarskap efter studier vid Försvarshögskolan. Han har även gått en längre utbildning inom stress och krishantering genom SOSCON och högskolen i Hedmark, Norge samt deltagit i Försvarsmaktens utvecklingsarbete av krishantering och ingått i hemkomstverksamheten vid hemkomst från utlandstjänst. Nu är Christer seniorkonsult vid Sententia Management och arbetar med anpassade utvecklingsuppdrag i olika organisationer på individ, grupp och ledningsnivå. Han har varit och är handledare och ansvarig vid flera ledarprogram i olika organisationer. Sententia har ett samarbete med Corecode.


Verktygslåda

 

  • Certifierad handledare UGL (Handledarutbildare UGL)

  • Certifierad handledare UL (Handledarutbildare UL) 

  • Handledare IDI (Interpersonal Dynamics Inventory)

  • Diplomerad stresscoach

  • Psykotraumatolog RITS©