Elizabeth Kuylenstierna

UGL - och THE handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL och  THE The Human Element. Är terapeut med inriktning på kommunikation, kris- och konflikthantering, relationer och ledarskap. Elizabeth Kuylenstierna föreläser både i Sverige och internationellt. Hon är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare, samt författare inom populärpsykologi.

 

Bakgrund

Arbetar inom kommunikation och ledarskap, med medling i arbetsrelaterade konflikter, samt med sorgebearbetning och krishantering. Hennes ämnen är arbetsglädje, ledarskap, kommunikation, motivation, bemötande, samarbete och goda relationer. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon även ideellt, framför allt med utsatta barn. Hon har jobbat för BRIS i över 10 år och är medlem i Ecpats Råd. Hon är utbildad inom medling, konflikthantering, krishantering, coaching och KBT-terapi


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och THE (The Human Element)