Eva Strömvall

UL handledare

Fokusområden

Handledning, coaching, grupputveckling, utbildning och psykoterapi.
Till chefer såväl som till medarbetare.

Godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkring vad gäller arbetsmiljöutbildningar
såsom hälsofrämjande ledarskap, krishantering, konflikthantering, organisatorisk och
social arbetsmiljö, riskbruk i arbetslivet.