Eva Tovinger

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL.

 

Bakgrund

Eva har under drygt 15 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling.
Hon har en bakgrund som sjuksköterska, chefs- och processhandledare. Har förutom UGL-handledarutbildning utbildning i urvalsmetoder för chefsrekrytering.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    OPQ - personlighet och färdighetstest
•    Handledare processhandledning
•    Urvalsmetoder för chefsrekrytering