Gunnel Selin

UGL handledare


Fokusområden

Handleder UGL


Bakgrund

Gunnel har under drygt 25 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling. Hon har en bakgrund som psykiatrisk sjuksköterska, chef och processhandledare. Har förutom UGL-handledarutbildning också en handledarutbildning utifrån ett systemteoretiskt/psykodynamiskt perspektiv.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Senior handledare processhandledning.
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    Konflikthantering