Shujaat Noormohamed

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL

Bakgrund

Socionom och arbetar/arbetat som förvaltningschef inom välfärdsområdet. Talar och skriver fem språk: svenska, tyska, hindi, gujarati samt swahili


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Socionom
•    Familjeterapeut steg 1 och 2
•    Psykodynamisk terapeut steg 1
•    Mastersexamen offentligt ledarskap
•    Diplomprogram Gällöfsta chefsprogram
•    Toppledarprogram SKL
•    Utbildad i effektivitetsarbete ”For Full Potential”