Jan Jägerfjord

UGL och UL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL och Ledarskapsutveckling kopplat till Försvarshögskolans kurser.  Projektleder landsbygdsutveckling i Tornedalen. Seniorkonsult, organisationsutveckling.

 

Bakgrund

Jan har under drygt 25 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling.
Han har en militär bakgrund (övlt) och har gått försvarets högsta ledarskapsutbildning KLLOK och han var projektledare för ny pedagogik för försvaret.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL & Utvecklande ledarskap
•    Certifierad Los ( Ledarskap och självkännedom)
•    Handledarutbildad i Indirekt ledarskap (IL)
•    Handledarutbildad i meditation (Za-Zen)
•    SDI Motiverande Värdesystem