Jenny Stridsman

UGL, UL och IL handledare

Fokusområden

Jennys fokus är på utveckling, individuell som grupp, där motivation, mod och förhållningssätt till varandra är viktiga delar som påverkar det individuella och organisatoriska resultatet. Hennes specialområde är organisatorisk förståelse för hur vi skapar och påverkar "det levande mänskliga systemet". När Jenny inte leder koncept-baserade kurser arbetar hon i huvudsak med att stödja ledare och medarbetare i deras vardag med kundanpassade uppdrag.

Bakgrund

Jenny har medvetet valt områdena arbetsvetenskap och företagsekonomi gällande studier. En kombination hon tror är gynnsam i att skapa rörelse framåt. Till detta använder hon sig av sin egen chefserfarenhet både som direkt och indirekt ledare i kombination av vidareutbildning inom ledarskap, konflikt- och förändringskunskap. Hennes styrka är att se varje individ och skapa trygghet, vilket leder till en lust att utvecklas och skapa förändring. Hon fångar personen där den befinner sig, och får med sig denne genom att anpassa processen efter det som sker kopplat mot uppställda mål.
 

Verktygslåda

  • Handledare IL, UL och UGL

  • Dipl. coach Att driva förändringar