Josi Lundin

UGL- och UL handledare

 

Fokusområden

UGL och UL
 


Bakgrund

Josi har en Filosofie kandidatexamen i Psykologi och pedagogik med inriktning mot organisations- och arbetspsykologi samt en grundläggande psykoterapiutbildning. Hon har mycket god vana att stödja företag, kommuner och myndigheter att skapa en effektivare organisation genom att utveckla ledningsgrupper, chefer, medarbetare och arbetsgrupper. Josi har tidigare bland annat jobbat som Utvecklingsstrateg på Arbetsgivarverket och Universitetsadjunkt i psykologi, Försvarshögskolan. Är medförfattare till boken Ledarskapsmodellen – Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar.


Verktygslåda

  • Handledare UGL, UL, IL, UGL engelska

  • Handledare FUGL, HUGL, Handledarutbildare UGL

  • Debriefingledarutbildning samt CISD och CISM kurser

  • Certifierad IDI, SDI, GDQ, MBTI