Klara Kviberg

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL. Individuell handledning, ledarskapsutveckling, grupputveckling och organisationsutveckling. Medarbetarengagemang, intern innovationskapacitet och social arbetsmiljö.


Bakgrund

Klara har en bakgrund i den digitala design- och tjänsteutvecklingsbranschen och har arbetat med ledarskap, grupputveckling och förändringsledning både i chefs- och konsultroller i över 10 år.
Idag är hon en av grundarna till en innovationsbyrå där hon jobbar med strategisk rådgivning, individuell ledarhandledning, facilitering och processdesign för grupper och organisationer i deras förändrings- och
utvecklingsarbete.
Klara har sin utbildning i förändringsledning, grupputveckling och personlig utveckling från bl.a. Hyper Island och Case Western University.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certifierad förändringsledare Appreciative Inquiry in Positive Business and 
     Society Change
•    GDQ, Group Development Questionnaire
•    Certifierad användare av Teambook