Kristina Börjeson

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL. Ledar- och grupputveckling samt verksamhetsutveckling utifrån ett normmedvetet perspektiv.


Bakgrund

Kristina är organisations- och kommunikationskonsult med över 15 års erfarenhet av att hjälpa ledare skapa hållbara förändringar genom ett ökat engagemang inom företaget, organisationen och teamet. Kristina har arbetat som konsult, chef och förändringsledare inom näringslivet, akademin, offentlig sektor och civilsamhället. Hon har bred bakgrund inom process- och förändringsledning med ett särskilt fokus på normmedvetet och inkluderande ledarskap. Kristina arbetar med att designa och
facilitera upplevelsebaserat lärande som skapar delaktighet, gemensamt lärande och ägarskap och som öppnar upp för nya samtal, idéer och sätt att samarbeta och innovera.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certificate in Organizational Consulting and Change Leadership (OCCL), Institute for Transformational Leadership,                    Georgetown University
•    Normkritisk pedagogik
•    Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter, Thomas Jordan
•    THE, The Human Element
•    UL, Utvecklande ledarskap