Leif Newman

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL, leder och coachar medarbetare


Bakgrund

Leif har drygt trettio års erfarenhet som chef och ledare både i Sverige och i Afrika. Han har främst jobbat med internationella utvecklingsfrågor inom civila samhället och har lång erfarenhet av ledarskap inom mångkulturella miljöer och med engelska som arbetsspråk.  Leif erfarenhet av att leda grupper inom många olika sektorer, såsom kommunikation, administration och bidragsförmedling

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL