Lena Sobel

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL sedan 2002 samt arbetar med Ledningsgruppsutveckling, coaching – individuell och i grupp, Clean Language samt Ledarträning för Tekniska Specialister.


Bakgrund

Lena är civilingenjör som jobbat flera år med styr-och reglerteknik på tåg och spårvagnar. Med tiden skedde en gradvis övergång från att utveckla teknik till att utveckla människor och grupper. Lena har ett förflutet som basketbollspelare och baskettränare. Hon är en aktiv körsångare där hon också får tillfälle att uppleva vad en grupp kan åstadkomma gemensamt. Intresset för körsång och idrott delas med alla fyra vuxna barnen.
Lena har jobbat som konsult/facilitator med ansvar för egna uppdrag sedan 1994. Hon har även skrivit boken Chefen som coach.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och UL
•    Ceritifierad ICF Coach
•    Clean Language coaching och facilitering
•    Förändringens Fyra Rum
•    Myers Briggs Type Indicator (MBTI)
•    Belbin Teamskills
•    Effektiva arbetsprocesser