Lilly Sjöblom

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL.


Bakgrund

Lilly arbetar sen mer än 10 år som lärare inom management i Försvarsmakten och handleder även UGL för anställda i Försvarsmakten, hemvärnsbefäl samt kadetter. Hon har en akademisk utbildning som företagsekonom och har arbetat många år som chef inom ekonomiområdet. Hon har även läst Högskolepedagogik vid Försvarshögskolan. Lilly arbetar även med amatörteater.
Lilly är av Försvarshögskolan certifierad handledarutbildare för UGL.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certifierad handledare SDI