Liselott Vahermägi

UGL handledare

Fokusområden

Handledare JGL och UGL

Liselott driver idag två bolag, Liselott Vahermägi Consulting och LEDA20 AB och arbetar som ledarskapskonsult. Som konsult utbildar och handleder hon ledare och medarbetare inom kommun, region och statliga förvaltningar, högskolor, privata företag, ESF-projekt och ideella organisationer i ledarskap och organisationsutveckling med tydlig koppling till jämställdhet, icke-diskriminering och inkludering. Hon är certifierad JGL-handledare och har gått handledarutbildning UGL.

Bakgrund

Liselott har mångårig erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling inom främst offentlig och idéburen sektor, på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att vara förtroendevald politiker i rollen som ordförande och vice ordförande i nämnder och kommunalägda bolag. Jämställdhets- och inkluderingsperspektiven har genomsyrat hela hennes yrkesutövande. Liselott är utbildad i samhällsplanering, sociologi och statsvetenskap vid Stockholms universitet. 

 

Verktygslåda

  • Certifierad JGL-handledare: Jämställdhetsintegrering som metod tillsammans med samtliga diskrimineringsgrunder i ett intersektionellt perspektiv, förändringsledning, leda och styra i offentliga organisationer (region, kommun, stat). Maktteorier. Härskartekniker och att hantera motstånd i praktiken.
  • Processledning i det komplexa samspelet mellan politik och profession
  • Styrelseutveckling
  • Effektiv & inkluderande mötesmetodik, bla synergimetoden
  • LIFO beteendeanalys - identifierar varje persons styrkor och stilar. LIFO® öppnar för möjligheter och ger strategier för individer och team att nå sina mål.