Louise Vinberg

UGL- och THE handledare


Fokusområden

Handleder UGL


Bakgrund

Louise har en bakgrund inom offentlig verksamhet i olika roller. Är sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård. Har gått flertal ledarutbildningar knutna till rollen som chef. Hon har varit delaktig i flera ledningsgrupper och haft chefsansvar för stora grupper. Louise har arbetat med organisationsförändringar och olika projekt gällande kvalitet, verksamhetsutveckling samt förbättring. Sammanlagt blir det mer än 30 år inom hälso- och sjukvård.

Genomgått THE (The Human Element) samt JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap)


Verktygslåda

•    Certifierad handledare THE (The Human Element) LHEP
​•    Certifierad handledare UGL
•    Samtalsmetodik
•    Ledarskap
•    Konflikthantering enligt Tomas Jordan
•    Sjuksköterska med specialistutbildning i intensivvård