Marie Krüeger

UGL handledare

 

Fokusområden

Arbetar med strategiutveckling och med företagsanpassat ledarskap och grupputveckling. Faciliterar och leder förändringsprocesser. Chefscoaching och mentorskap. Handleder UGL sedan 2006.


Bakgrund

Marie har arbetet i 20 år som chef och VD för olika verksamheter inom näringslivet i många olika branscher. Arbetar som chefs coach, teamcoach för ledningsgrupper, strategikonsult samt UGL handledare i egen verksamhet.


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    Certifierad Coach, PCC
•    NVC (Non-Violent Communication), 2-års kurs
•    Theory U, Presencing Institute
•   TCI, TeamCoaching International Coach