Mariola Gummesson

UGL handledare

 

Fokusområden

Handleder UGL. Utöver detta arbetar Mariola Gummelsson som organisationskonsult med utveckling av chefer och medarbetare.

 


Bakgrund

Mariola har en fil.kand i statsvetenskap med inriktning på krishantering och internationell samverkan med en bred ledarskapsutbildning. Senast kompletterad med organisationspsykologi på Stockholms universitet. Hon har också deltagit i arbetsrelationskonferenser som deltagare och i konferensstab. Hon har varit yrkesverksam i försvaret, sjukvården och inom den privata sektorn. Mariola arbetar gärna även internationellt.

 


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL och UL
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    Certifierad handledare av Förändringens Fyra Rum