Mikael Jonsson

UGL handledare


Fokusområden

Handleder UGL. Ansvarar, planerar och genomför ledarskapsutbildning för blivande gruppchefer på luftvärnsregementet i Halmstad. Ordförande i Tönnersjö golfklubb med ansvar för att utveckla klubbens verksamhet.


Bakgrund

Mikael har arbetat inom försvarsmakten i 35 år i befattningar som instruktör, plutonchef med personalansvar. Han har även arbetat som lärare på officershögskolan med inriktning mot ledarskap och pedagogik.

 

Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL
•    SDI Motiverande Värdesystem