Peter Jungerfelt

UGL - och FS handledare

Fokusområden

Handleder UGL och FS ( Förtroendefullt samarbete ).


Bakgrund

Peter har sedan 2001 varit verksam som UGL-handledare och under drygt 20 år arbetat med chefs- och medarbetarutveckling. Han är dessutom Kognitiv Beroendeterapeut. Han har en militär bakgrund och har dessutom arbetat som chef och utbildare i försäkrings-
och IT-branschen. Från 2012 arbetar Peter med beteendeförändrande utbildningar på Försäkringskassan som Motiverande samtal (MI), Förtroendefullt Samarbete och skräddarsydda  grupputvecklingsinsatser.
 

Verktygslåda

• Certifierad handledare UGL, Förtroendefullt Samarbete
• Diplomerad A-terapeut (SJI)
• Motiverande Samtal (MI)
• Belbin Teamskills LHEP
• Element B
• SDI Motiverande Värdesystem