Stefan Hagslätt

UGL- , FUGL- och HUGL handledare


Fokusområden

Stefan Hagslätt har varit utbildad UGL-handledare i cirka 20 års tid sedan sin utbildning 1990. Han är idag certifierad av Försvarshögskolan att handleda även FUGL, Fördjupad Utveckling Grupp och Ledare, samt HUGL, Handledarutbildning UGL. Utöver det arbetar han idag även som coach och mental tränare.

 


Bakgrund

Stefan har tidigare även fått Chefen för Arméns ledarskapsstipendium. Detta för sitt arbete med att utveckla och implementera Problembaserat Lärande.
Tidigare har han även varit lärare i ledarskap på Militär Högskolan och under några års tid föreläste han dessutom om organisation och ledarskap vid Högskolan i Halmstad inom ramen för programmet Innovation & Management.
 
Stefan har svart bälte i karate och har tidigare varit landslagsman inom karate. Stefan har verkat som konsult med uppdrag inom både offentlig och privat sektor. Dessa uppdrag har varit på alla nivåer inom organisationer, från kommunledning, koncernledning till medarbetarnivå.

 


Verktygslåda

•    Certifierad handledare UGL samt uppkörning för nya UGL handledare
•    Certifierad handledare FUGL och HUGL
•    Diplomerad Coach
•    Diplomerad Mentaltränare
•    Diplomerad Yoga och Meditations handledare