Theresia Elvelo

UGL -, THE - och FS handledare

 

Fokusområden

Handleder THE - The Human Element och Förtroendefullt samarbete.
Designansvarig och handledare i Coachande Ledarskap/Mentorskap. Teamcoach och individuell coach.
Seniorkonsult vid anpassade uppdrag, ledarutvecklingsprogram, chefsbytesprogram, förändringsarbete.

 

Bakgrund

Theresia har 15 års erfarenhet av arbete som internkonsult inom offentlig sektor och därefter 8 år som externkonsult i eget företag med ledarutveckling, grupputveckling och personlig utveckling. Hon har också erfarenhet av arbete med ledarförsörjning/ledarutveckling på strategisk och operativ nivå, t ex som koncernansvarig för Assessment Center för ledaridentifiering. Hon har också arbetat som personalutvecklingschef. Utbildningsbakgrunden är civilekonomexamen med inriktning på organisationsutveckling och management, kompletterad med pedagogik.

 

 

Verktygslåda


•    Certifierad handledare UGL, THE och FS
•    Myers Briggs Type Indicator
•    SDI Motiverande Värdesystem
•    Diplomerad ICF coach
•    Element B