Torbjörn Messing

JGL handledare

 

Fokusområden

Torbjörn har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete med fokus på jämställdhet och mångfald. Jämställdhetsintegrering, genus, interkulturell kompetens, normkritiskt ledarskap och kvalitetssäkring.


Bakgrund

Torbjörn är pedagog med påbyggnad i genus och mångfaldsforskning. Han har arbetat strategiskt med genus- och mångfaldsfrågor i kommun, i akademin, på Länsstyrelsen, i regeringsuppdrag, i internationella SIDA-uppdrag och på SKL.


Verktygslåda

•    JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap (HL)
•    Certifierad jämställdhetskonsult (Svensk jämställdhetskompetens)
•    Logical Frame Approach (LFA)
•    Interkulturalitet
•    Mentorskap