Ulla Hoppe

UGL- och UL handledare

 

Fokusområden

UGL och UL-handledare.
 

Bakgrund

Ulla har en doktorsexamen i pedagogik från Stockholms universitet, legitimation som
psykoterapeut (KBT Kognitiv beteendeterapi) utbildad vid Svenska Institutet för Kognitiv
Psykoterapi samt Ledarskapsutbildad och licenserad i Försvarshögskolans olika koncept
UGL, UL och IL. Ulla var del av referensgruppen och har skrivit flera texter vad gäller
UGL version 2008 med uppdateringar.


Hon har mycket god vana att hantera såväl individuella utvecklingsprocesser som
grupprocesser inom psykoterapi, ledarskap och utbildning. Hennes styrka är att utifrån
värdegrundsrelaterat utvecklingsarbete möjliggöra både individens och gruppens
utveckling och därmed produktivitet inom en organisation.


Verktygslåda

  • Handledare UGL, UL, IL, UGL engelska

  • Handledare FUGL, HUGL, Handledarutbildare UGL

  • Certifierad IDI, GDQ, Organizational Behavior Management (OBM) & Performance Management