Coachande förhållningssätt frigör tid

Eva Kara Posse är en av Sveriges mest erfarna coacher och coachutbildare. Hon vill bidra till en värld där människor har bättre självkänsla, är tryggare och känner mer glädje. Att livet och arbetet går ut på något mer än att bara streta på och överleva.

Nu samarbetar hon med CoreCode och ansvarar för en internationell coachutbildning, som riktar sig till alla som vill leda genom att få medarbetarna att växa.
– Många chefer känner sig tyngda idag och tror att de måste klara allt själva, säger Kara Posse.

 

– Chefer förväntas förändra team och verksamheter på kort tid. Om de inte lyckas väldigt snabbt riskerar de att åka ut. Med ett coachande ledarskap kan man frigöra tid, som gör att verksamheten kan bli mer effektiv och tydlig samtidigt som arbetsglädjen och samspelet ökar. Om vi kan jobba mer proaktivt, så tror jag till exempel att vi radikalt kan minska antalet konflikthanteringar. Vore inte det bra, undrar Kara Posse.

Kara har jobbat som vd, chef och ledare i både operativa och strategiska befattningar och leder sedan många år utvecklingsprogram i ledarskap, teamarbete och medarbetarskap, i företag och organisationer. Sedan 2003 leder hon den internationella coachutbildningen Inner & Outer Management för ledare, chefer och konsulter och jobbar både med personlig och professionell utveckling.


Alla behöver bli lyssnade på – och ta eget ansvar
Redan i slutet av 1990-talet upptäckte Kara coachingens möjligheter. Då bodde hon i Australien och den professionella coachingen hade just kommit dit från USA.  Hon insåg direkt att det var en metod och ett förhållningssätt där hon fick möjlighet att utveckla sitt intresse, både för den inre utvecklingen hos varje människa och för organisationers utveckling. Samtidigt som hon och de hon coachar och utbildar får tillgång till en mängd konkreta verktyg.
– Det är otroligt fascinerande med den här mångfalden som finns på ytan och att vi ändå är så lika längst därinne. Alla behöver vi bli lyssnade på och sedda och att få bidra på vårt sätt till världen. Inom coachingen ryms människans förmåga till utveckling och en människosyn som jag tror på samtidigt som vi måste få något gjort också. Vi kan inte bara gå runt och vara trevliga.

Nu kan också den neurovetenskapliga forskningen mer och mer belägga att det coachande förhållningssättet fungerar, ett synsätt där det finns en tro på människan, att vi är erfarna, kloka och visa. Att vi har en förmåga att kunna ha det bra och göra bra - om vi får rätt förutsättningar. – Då gäller det att också lägga större fokus på det som fungerar, istället för att bara jobba med alla tillkortakommanden. Att skapa en medvetenhet och möjlighet till självlärande, och ta eget ansvar.


Coachande ledarskapsstil behövs mer än någonsin
Som ledare och chef blir det allt viktigare med ett coachande förhållningssätt och att ha fungerande verktyg för att inspirera sina medarbetare att växa, att skapa mål, visioner och motivation, att kunna ge feedback, följa upp och utvärdera. 
– De flesta människor vill inte bara bli tillsagda vad de ska göra. Inte minst yngre generationer vill ha ramar som de sedan kan arbeta självständigt inom. Då behöver ledaren lära sig hur de kan inspirera de här personerna till kreativitet och till gagn för organisationen. Förutom att ha en coachande ledarstil behöver chefen också kunna coacha och leda sig själv. De flesta ledare ser tiden som bristvara, där de får ägna mycket tid åt att springa runt och släcka bränder. De fastnar i det operativa arbetet och det , finns helt enkelt ingen tid för det strategiska och visionära arbetet.
– Då gäller detta att komma underfund med sig själv för att skapa andra stärkande vanor, och träna precis som man tränar vilken muskel som helst.


Mer fokus på det som fungerar
Kara menar att vi behöver bli bättre på det coachande förhållningssättet extra mycket i vår svenska kultur, där vi så lätt fokuserar på det som inte fungerar.
– Hela tiden pratar vi om att utveckla, förädla, reformera och göra bättre. Det är inget fel med det, men om det upptar all uppmärksamhet glömmer vi bort det som fungerar, och det vi uppskattar. Då blir det väldigt tungt, och det är inte säkert att vi presterar på rätt sätt. Och det handlar förstås inte bara om jobbet, utan också om vår fritid. I det läget behöver vi stanna upp och kartlägga hur det ser ut just nu, utan att värdera. Sedan får jag fundera över vad som är viktigt för mig och mitt sammanhang, som jag kan och ska ta sikte på.

Med en coachande ledarskapsstil menar Eva Kara Posse att samspelet och arbetsglädjen kan öka, samtidigt som verksamheten blir tydligare och effektivare.

   Kara Posse

 

 

Eva Kara Posse är en av Sveriges mest erfarna coacher och coachutbildare. Hon vill bidra till en värld där människor har bättre självkänsla, är tryggare och känner mer glädje. Att livet och arbetet går ut på något mer än att bara streta på och överleva.

Nu samarbetar hon med CoreCode och ansvarar för en internationell coachutbildning, som riktar sig till alla som vill leda genom att få medarbetarna att växa.
– Många chefer känner sig tyngda idag och tror att de måste klara allt själva, säger Kara Posse.

 

– Chefer förväntas förändra team och verksamheter på kort tid. Om de inte lyckas väldigt snabbt riskerar de att åka ut. Med ett coachande ledarskap kan man frigöra tid, som gör att verksamheten kan bli mer effektiv och tydlig samtidigt som arbetsglädjen och samspelet ökar. Om vi kan jobba mer proaktivt, så tror jag till exempel att vi radikalt kan minska antalet konflikthanteringar. Vore inte det bra, undrar Kara Posse.

Kara har jobbat som vd, chef och ledare i både operativa och strategiska befattningar och leder sedan många år utvecklingsprogram i ledarskap, teamarbete och medarbetarskap, i företag och organisationer. Sedan 2003 leder hon den internationella coachutbildningen Inner & Outer Management för ledare, chefer och konsulter och jobbar både med personlig och professionell utveckling.


Alla behöver bli lyssnade på – och ta eget ansvar
Redan i slutet av 1990-talet upptäckte Kara coachingens möjligheter. Då bodde hon i Australien och den professionella coachingen hade just kommit dit från USA.  Hon insåg direkt att det var en metod och ett förhållningssätt där hon fick möjlighet att utveckla sitt intresse, både för den inre utvecklingen hos varje människa och för organisationers utveckling. Samtidigt som hon och de hon coachar och utbildar får tillgång till en mängd konkreta verktyg.
– Det är otroligt fascinerande med den här mångfalden som finns på ytan och att vi ändå är så lika längst därinne. Alla behöver vi bli lyssnade på och sedda och att få bidra på vårt sätt till världen. Inom coachingen ryms människans förmåga till utveckling och en människosyn som jag tror på samtidigt som vi måste få något gjort också. Vi kan inte bara gå runt och vara trevliga.

Nu kan också den neurovetenskapliga forskningen mer och mer belägga att det coachande förhållningssättet fungerar, ett synsätt där det finns en tro på människan, att vi är erfarna, kloka och visa. Att vi har en förmåga att kunna ha det bra och göra bra - om vi får rätt förutsättningar. – Då gäller det att också lägga större fokus på det som fungerar, istället för att bara jobba med alla tillkortakommanden. Att skapa en medvetenhet och möjlighet till självlärande, och ta eget ansvar.


Coachande ledarskapsstil behövs mer än någonsin
Som ledare och chef blir det allt viktigare med ett coachande förhållningssätt och att ha fungerande verktyg för att inspirera sina medarbetare att växa, att skapa mål, visioner och motivation, att kunna ge feedback, följa upp och utvärdera. 
– De flesta människor vill inte bara bli tillsagda vad de ska göra. Inte minst yngre generationer vill ha ramar som de sedan kan arbeta självständigt inom. Då behöver ledaren lära sig hur de kan inspirera de här personerna till kreativitet och till gagn för organisationen. Förutom att ha en coachande ledarstil behöver chefen också kunna coacha och leda sig själv. De flesta ledare ser tiden som bristvara, där de får ägna mycket tid åt att springa runt och släcka bränder. De fastnar i det operativa arbetet och det , finns helt enkelt ingen tid för det strategiska och visionära arbetet.
– Då gäller detta att komma underfund med sig själv för att skapa andra stärkande vanor, och träna precis som man tränar vilken muskel som helst.


Mer fokus på det som fungerar
Kara menar att vi behöver bli bättre på det coachande förhållningssättet extra mycket i vår svenska kultur, där vi så lätt fokuserar på det som inte fungerar.
– Hela tiden pratar vi om att utveckla, förädla, reformera och göra bättre. Det är inget fel med det, men om det upptar all uppmärksamhet glömmer vi bort det som fungerar, och det vi uppskattar. Då blir det väldigt tungt, och det är inte säkert att vi presterar på rätt sätt. Och det handlar förstås inte bara om jobbet, utan också om vår fritid. I det läget behöver vi stanna upp och kartlägga hur det ser ut just nu, utan att värdera. Sedan får jag fundera över vad som är viktigt för mig och mitt sammanhang, som jag kan och ska ta sikte på.

Med en coachande ledarskapsstil menar Eva Kara Posse att samspelet och arbetsglädjen kan öka, samtidigt som verksamheten blir tydligare och effektivare.