När ska du ingripa i en konflikt

För att veta om du ska ingripa kan du ställa dig tre frågor:
1. Påverkar konflikten verksamhetens kvalitet och effektivitet?
Om svaret är nej är det inte säkert att du ska göra någonting. Då kanske du ska låta medarbetarna hantera konflikten på egen hand. Om svaret är ja har du ett självklart mandat att ingripa eftersom du är ansvarig för att verksamheten fungerar.

2. Påverkar konflikten den psykosociala arbetsmiljön på ett påtagligt sätt?
Det kan ju hända att verksamheten fungerar, men samtidigt finns det medarbetare som mår dåligt och riskerar att bli sjuka av det. Då har du ett arbetsmiljöansvar som nu är skärpt nu med den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket.

3. Finns det risk att verksamheten och den psykosociala arbetsmiljön kommer att påverkas på sikt om du inte tar tag i problemen nu?
Om problemen kan eskalera är det klokare att ingripa innan konflikten har kört fast och blir allvarlig. Om svaret är nej på alla tre frågorna, så finns det människor som är irriterade eller inte gillar varandra, men om verksamheten funkar ändå och ingen mer direkt dåligt, så har jag kanske inte mandat att lägga mig i.

 

Källa: Thomas Jordan

   Thomas Jordan