Tips för chefen när en konflikt uppstår:

Bygg robusta samarbetskulturer genom att:

  • Skapa fungerande forum för dialog och problemlösning
  • Jobba systematiskt med att skapa goda förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ansvar och för att främja skickligt ledarskap.
  • Arbeta med de kollektiva normerna kring kultur, värdegrund och hur man bemöter varandra.
  • Se till att det finns ett genomtänkt systematiskt arbetsmiljöarbete, en tydlighet kring roller och delegationsordningar, liksom rutiner för uppföljning.

Tips för chefen när en konflikt uppstår:

  • Var försiktig med att dra förhastade slutsatser. Tro inte att du redan vet vad du behöver veta.
  • Ha inte allt för bråttom med att försöka få ett avslut på situationen, utan ta reda på mer, vad är det som står på spel för de inblandade?
  • Vilka farhågor har de inblandade?   
  • Vilka behov ligger bakom att någon tycker en fråga är viktig eller blir upprörd över något?
  • Först när du har förstått ingångsvärdena kan du bedöma om du har en anledning att ingripa och vad du ska göra.
  •  Tänk på konflikter som någonting som kan vara givande att packa upp, istället för något jobbigt och obehagligt som man så snabbt som möjligt ska göra sig av med.  

 

Källa: Thomas Jordan

 

Thomas Jordans böcker:

– Konflikthantering i arbetslivet: förstå, hantera, förebygg, Gleerups, 2015
– Handbok i konflikthantering för organsationskonsulter och personalspecialister, Perspectus Kommunikation, 2014

Se också hemsidan Arbetsplatskonflikt: socav.gu.se/arbetsplatskonflikt

 

   Thomas Jordan