Hur länge räcker din ledarskapsutbildning?

Varje år utbildar CoreCode International ett stort antal chefer och ledare. Men vilken effekt får utbildningarna för individen och för organisationen?
Det ska forskaren Linda Palm ta reda på genom att följa deltagare i utbildningen The Human Element (THE).

Linda Palm är forskare på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet och vill utveckla, fördjupa och sprida kunskap om mer och bättre feedbackflöde i våra organisationer.
– Det finns så mycket potential i människor som inte kommer till användning. Den här kunskapen kommer göra oss friskare, gladare och mer motiverade på jobbet och då presterar vi bättre. Dessutom kommer att vi att tjäna mer pengar, säger Linda Palm.
 

Egna erfarenheter väckte intresset
Linda Palms forskning är inriktad på att undersöka kopplingen mellan rädsla och feedback, två viktiga delar i The Human Element. Hennes intresse för hur återkoppling styrs av rädslor väcktes efter att hon arbetat i flera stora organisationer med rationella styrsystem, men också genom insikter från att hjälpa andra organisationer som ledarutvecklare och coach. Hon insåg att det största motståndet hos många hon jobbade med var rädsla.
 

Rädsla motverkar feedback
Alla människor behöver och vill ha feedback, men det är svårt att ge bra återkoppling.
– På nolltid kan det gå från en lugn och fredlig diskussion till att någon springer ut ur rummet, skriker högt eller säger upp sig. I värsta fall får man ingen feedback alls, ofta undviker vi det helt.
Om vi ska bli bättre på att ge återkoppling, menar Linda att vi behöver fokusera mer på vem vi ska vara istället för vad vi ska göra.
– Vi har forskat länge på vad vi ska göra och det finns mängder av verktyg på marknaden. Det svåra är att vara medveten om hur våra rädslor påverkar oss och att inte triggas till omedvetna försvarsstrategier.
 

Studera effekt på individ- och organisationsnivå
Under våren kommer Linda Palm att följa två grupper som deltar i en THE-utbildning hos CoreCode International. Hon ska följa deltagarna både före, under och efter utbildningen för att kartlägga olika rädslor och strategier och ta reda på vilken effekt utbildningen får både på individ – och organisationsnivå när det gäller förmågan att ge en god återkoppling.

   Linda Palm