Maximera belöning - minimera hot

Som ledare kan du nå bättre resultat genom att känna till hur hjärnans hot- och belöningssystem fungerar.
– Det handlar både om att främja kreativitet, innovation, motivation och effektivitet, men framför allt om människors välmående, säger Eva Selleck, ledarskapskonsult.

Neuroforskningen visar att våra sociala behov är lika viktiga för oss som våra grundläggande fysiska behov. Våra hjärnor är konstruerade för att snabbt läsa av omgivningen, bland annat för att ta reda på om vi är innanför eller utanför gruppen.  För att vi ska kunna må bra behöver vi känna oss inkluderande, kompetenta och omtyckta.
– Jag vill uppnå humana arbetsplatser där människor mår bra och får utvecklas och nå sin fulla potential. Då kommer människor och organisationer att blomstra, säger Eva Selleck, som har utbildat sig på The Neuroleadership Institute i New York.

Öka välmåendet med hjärnforskning
Genom att använda den så kallade SCARF-modellen, som bygger på hjärnforskning, kan du som ledare hjälpa till att öka välmåendet och tryggheten på arbetsplatsen.
Dr. David Rock, forskare på The Neuroleadership Institute, har identifierat fem sociala upplevelseområden som hjärnan behandlar på samma sätt som överlevnadsfrågor, det vill säga med hot- eller belöningsrespons i olika sociala sammanhang. Dessa är på svenska; status, förutsägbarhet, självstyre, samhörighet och rättvisa.
– Det här är viktiga och kraftfulla nycklar som vi har glädje av i alla sammanhang tillsammans med andra människor, inte minst i dagens föränderliga arbetsliv där den psykiska ohälsan ökar, säger Eva Selleck.

Status
Status handlar om vårt värde eller hur betydelsefulla vi känner oss i förhållande till andra människor. Om vi upplever en sänkt status kan det kännas som att livet är i fara. Ofta leder det till konflikter.

Förutsägbarhet
Vi vill förstå vad som kommer att hända inom den närmsta framtiden, hur det kommer att påverka oss. Oförutsägbarhet triggar vårt hostsystem och vi känner oss otrygga.

Självstyre
Möjligheten att göra egna val är viktig för alla människor.  Minsta känsla av valmöjlighet påverkar dopaminnivån i det limbiska systemet, och får oss att må bättre. Om vi upplever ett hot mot vår möjlighet till självstyre och inte kan fatta egna beslut, kan det också påverka vår upplevelse av status negativt.

Samhörighet
Hjärnan försöker blixtsnabbt avgöra vem som är vän och vem som är potentiell fiende.
Känslan av ensamhet upplevs av hjärnan som ett hot. Om vi tillhör en grupp eller är i ett sammanhang där vi känner samhörighet så känner vi oss mindre hotade. Känslan av samhörighet hjälper oss också att minska hotupplevelser i andra upplevelseområden.

Rättvisa
Upplevd orättvisa försätter hjärnan i ett hotläge. Som chef gäller det till exempel att inte ha olika regler för olika medarbetare.

Viktigt fredsarbete
David Rock har upptäckt att om vi blir hotade i något av de fem upplevelseområdena kan vi hjälpa oss själva och andra genom att stötta ett annat område. Om du som ledare märker att någon har låg status kan du till exempel ge uppskattande feedback, gärna publikt.
– När vi blir medvetna om hur vi fungerar, så får vi ytterligare ett verktyg att hantera de icke-viljestyrda reaktionerna, säger Eva Selleck.
Olika modeller för grupputveckling som IMGD ( Integrated Model of Group Development), pekar på att en av de viktigaste uppgifterna för en ledare är att stödja och hjälpa grupper att känna den här tryggheten, tilliten och samhörigheten. Då ökar dopamin-nivån och må-bra-hormonet oxytocin. Vi mår bättre, blir mer kreativa, samarbetsvilliga och förändringsbenägna.
– För mig handlar det om ett fredsarbete. Om vi kan lära oss att hantera våra sociala behov och relationer till varandra, så kommer vi också att kunna hantera våra konflikter på ett annat sätt och må bättre tillsammans, säger Eva Selleck.

Så kan du arbeta med belönande processer:

  • Ge uppskattande feedback till en medarbetare som du uppfattar har lägre status, gärna publikt.
  • Om du inte kan påverka belöningssystemet i ett socialt upplevelseområde, kan du kompensera i ett annat område, till exempel genom att delegera ansvar för att öka upplevelsen av självstyre om någon upplever sin status vara hotad.
  • Dela din egen sårbarhet och var ödmjuk. Det kan hjälpa medarbetarna att uppleva jämlikhet att förstå att ni är i en besvärlig situation tillsammans.
  • Var transparent och öppen. Det hjälper medarbetarna, framför allt när det gäller förutsägbarheten. Öppenheten skapar ett oxytocin- och dopaminpåslag, som gör att vi känner oss närmare andra människor.
  • Skapa en trygg kultur där människor får vara människor och öppna med vad de känner och tycker. Som ledare är du en kulturarbetare.
  • Kom ihåg att du som ledare är en förebild.

Eva Selleck