Samarbete för bästa möjliga kvalitet

CoreCode International och Gällöfsta Perlan inleder ett samarbete för att upprätthålla en hög standard i UGL kurserna.

– Syftet är att ge våra deltagare högsta möjliga kvalitet. Det handlar bland annat om kursinnehåll, att vi följer de  riktlinjer som försvarshögskolan ställt upp så att UGL fortsätter att stå för hög kvalitet och vara en av Sveriges mest populära och bästa ledarutbildningar, säger Kurt Karlsson, vd och konsult på CoreCode International.

Inom ramen för samarbetet kommer CoreCode och Gällöfsta Pärlan att träffas regelbundet för att dela med sig av idéer och erfarenheter när det gäller kvalitetsarbetet. De ska dessutom hjälpa varandra med deltagare till UGL kurserna så att grupperna får en bra blandning när det gäller ålder, kön och verksamhetsbakgrund.

– När du vänder dig till CoreCode eller Gällöfsta Perlan ska du känna dig trygg i att vi levererar med hög klass och att du till och med får mer än du betalar för, i form av duktiga handledare som håller utmärkta kurser på kvalitetssäkrade kursplatser.  Det stöttar lärandet och utvecklingen, säger Kurt Karlsson.

Utvecklar utbildningen regelbundet

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, är en av Sveriges mest populära ledarskapsutbildningar och utvecklades av Försvarshögskolan i början av 1980-talet. För att utbildningen ska fortsätta hålla högsta nivå uppdateras den regelbundet av Försvarshögskolan, i akt med ny forskning och utvärdering. Nästa uppdatering kommer under 2016. Både Gällöfsta Perlan och CoreCode International ingår i samverkansgruppen som utvecklar utbildningen. Det arbetet omfattar också att vidareutbilda och kompetensutveckla handledarna så att kursdeltagarna erbjuds högsta möjliga kvalitet.    

Risk för prisdumpning

– I takt med att antalet arrangörer av UGL utbildningar blir fler finns det alltid en risk för att priserna dumpas i konkurrens om kunderna. Om vi ska behålla en hög nivå är det viktigt att kursavgifterna är rimliga, så att det finns resurser att kompetensutveckla handledarna, säger Kurt Karlsson.

Ett exempel på hur CoreCode utvecklar sina handledare är att företaget har tagit fram en egen policyför hur de ska genomföra en UGL utbildning. Syftet är att skapa likformighet när det gäller mötet med kunden och valet av kursplatser.

– Våra deltagare lägger fem dagar på kursen och då ska de förstås få det de har förväntat sig.    

Och lite till, säger Kurt Karlsson.

Enhetschef på Harakärrsgården C-F i Åkarp Ewa Wörlén berättar om UGL

Hör och se henne berätta här