Samarbete för klimatsmarta organissationer

Klimatförändringarna ställer alla inför stora utmaningar, inte minst företagen. Därför inleder CoreCode International och 2050 ett samarbete med målet att skapa en planet i balans.

– Företagen har en väldigt viktig roll att spela i världens största förändringsprojekt, säger Markus Ekelund, vd och delägare på konsultföretaget 2050.

Om vi ska sluta utarma jordens balansräkning krävs många olika kompetenser och förändringar på både på individ och organisationsnivå. 2050 bidrar med en förståelse av vad klimatförändringarna innebär för organisation och hur man kan jobba med utvecklade affärsplaner. CoreCode visar hur företag kan leda och arbeta utifrån det här förhållningssättet.

– CoreCode är duktiga på beteendevetenskap och hur man skapar grupper av människor som vågar ändra perspektiven och lämna det invanda. Vi på  2050 är duktiga på att beskriva vilka konkreta åtgärder som behöver utföras under de närmaste fem till tio åren, säger Markus Ekelund.

Det första konkreta resultatet av samarbetet blir en gemensam öppen utbildning i början av 2016.  Den riktar sig till chefer på mellanhög och hög nivå, liksom till personer som i sina roller har möjlighet att påverka utvecklingen i sina organisationer.


Stor kraft att förändra hos företag

Visionen för 2050 är goda affärer på en planet i balans, där goda, lönsamma affärer integreras med en socialt bra verksamhet inom de gränser som vetenskapen har satt upp för vad planeten faktiskt tål.    

– Samhällsekonomiskt är det mycket mer lönsamt att förhindra de skadliga utsläppen nu än att låta det fortgå. Om vi väntar blir det betydligt dyrare att driva verksamheter och att upprätthålla den välfärd vi vant oss vid, säger Markus Ekelund.

Han menar att det finns en enorm kraft att förändra i företagen, inte minst i de största bolagen. När ett företag som H&M bestämmer sig för att ställa om till en mindre resurskrävande bomullsproduktion eller när Fortum Värme går över till biobränsle, så får det en enorm påverkan.    

– Vinnarna är de som ställer om sin verksamhet och ser över sina affärsmodeller.


Unikt samarbete ger kunderna mervärde

För en del organisationer kan det verka både svårt och dyrt att jobba långsiktigt och hållbart, men ganska små insatser kan göra stor skillnad som får stor positiva konsekvenser, anser Michael Carlsson, konsult och delägare på CoreCode International.

– Vi behöver ha mer av attityden ”det här behöver vi göra och det här går att göra”. Sedan behövs det en struktur att hålla sig till, i form av affärsplaner och verksamhetsplaner. Där kommer 2050 in med sin kompetens att med enkla medel utveckla affärsplanen och verksamhetsplanen så att de utgår från ett hållbarhetsperspektiv, säger Michael Carlsson.


Individ och organisationsnivå hänger ihop

När Michael Carlsson träffade Markus Ekelund insåg han direkt att de delade gemensamma värderingar och kompletterade varandra.

– 2050 kan bidra med de pusselbitar som vi behöver för att kunna skapa en helhet i hållbarhetsarbetet på samma sätt som vi kan bidra med den kunskap som de behöver. Michael Carlsson anser att samarbetet mellan CoreCoden och 2050 är unikt även om det förstås finns andra som jobbar med förändringsledning och med hållbara affärer.    

– Vi slår ihop våra kompetenser och jobbar integrerat, vilket innebär att våra kunder får ut mycket mer eftersom både individ- och organisationsnivån behövs och hänger ihop för att nå resultat.    


TIPS FÖR EN MER HÅLLBAR VERKSAMHET:

  • Reflektera över vilken inverkan din verksamhet har på miljön och börja jobba med den.
  • Ta reda på hur hållbarheten påverkar affären och din verksamhet idag och hur den kommer att påverkas av de förändringar som sker när det gäller klimatet och miljön. 
  •  Vilka extra kostnader kommer att uppstå?    
  • Vilka risker finns?    
  • Vilka möjligheter uppstår? Kanske finns det nya hållbara produkter och tjänster som kan skapa affärsvärde.
  • För att nå fram och motivera dina medarbetare behöver du förstå hur du själv fungerar i en förändring.