Vinsten med vårt nätverk

Att nätverka innebär att bidra och tillsammans skapa sammanhang både för sig själv och andra. Det finns många myter kring nätverk, som att det blir ytligt, stressigt och tar en massa tid. Till liten nytta. Vi vill gärna utmana den bilden.

CoreCodes nätverk är en mötesplats för ett 90-tal människor som arbetar aktivt för en hög nivå på och i det livslånga lärandet. Tillsammans skapar vi långsiktig kvalitet, kopplat till utbildningar och konsultinsatser för chefer och medarbetare.

Medlemskapet bygger dels på kompetens och färdigheter, dels på generositet och engagemang. Några har varit med sedan starten 2006, andra är alldeles nya. Gemensamt för oss alla är att vi delar visioner och värderingar för det framtida ledarskap och handledarskap som byggs redan här och nu.

Några av våra viktiga byggstenar har varit och är fortsatt att nätverket är informellt, har tydliga ramar och utvecklas i syfte att fungera lika bra om 10 år som nu. Eftersom världen förändras gör vi det också. Bland annat tar det sig uttryck i att vi bjuder in allt fler människor med olika erfarenheter. Tanken med det? När vi aktivt värdesätter olikheter blir 1+1+1 minst 5.

Även om nätverket är kopplat till ett vinstdrivande företag finns en stark vilja att alla medlemmar ska känna sig inkluderade och få möjlighet till professionell och personlig utveckling. Det gagnar medlemmarna, företaget och våra kunder - som i nätverket har en färgrik kompetenspalett att välja från.
 

Tips för den nätverkssugne

  1. Låt nätverket växa organiskt, d.v.s. bygg det på vilja och engagemang!
  2. Kontinuitet och tydlighet – människor vill veta vad de får och förväntas ge, det skapar trygghet.
  3. Syftet är viktigare än att tjäna pengar, balansera medlemskostnaderna. Krävs det att den enskilda individen har en stark egen ekonomi för att kunna vara med riskerar vi att utestänga människor vi vill ha med och just nu har en begränsad plånbok.
  4. Mer om det där med pengar... Få vill känna sig som en kassako för andras vinning. Däremot vill de allra flesta vara med och bidra till den faktiska kostnaden – med liten slant och stort engagemang.
  5. Nätverk behöver flera, parallella motorer; alltså människor som driver på och lägger ved på brasan.
  6. Omvärldsspana! Det handlar om att uppdatera och ombestämma sig, för att hålla och söka efter kvalitet och förädling.