Facilitering online

Vi hjälper dig att facilitera din sammankomst

Att sätta nya mål, ändra fokus och starta förändringsarbete är kanske mer aktuellt idag än det har varit tidigare hos företag och organisationer. Vad är bäst att göra då det är många som jobbar på distans eller permitterade?

Vi har erfarenheter av att det fungerar utmärkt att flytta onine gruppmöten, konferenser och utbildningar. Nu finns det många tekniska lösningar, och även om det är kräver tid och mod så går det att lära sig att använda sig av dem relativt snabbt.  Däremot, för att få aktiva mötesdeltagare behövs två ingredienser till:

  • Engagerande metoder som skiljer sig en del från metoder i det fysiska rummet och är minst lika effektiva både vad gäller att involvera alla deltagare och att uppnå konkreta resultat
     
  • En trygg och självreflekterande (hand-)ledare som skapar mötesklimat med samverkan och acceptans i fokus

Vi hjälper dig att facilitera din sammankomst i det skarpa läget och samtidigt genom learning-by-doing syftar det till att du själv leder dina team online i den närmaste framtiden.