Gratis Chefsforum online

Utmaningar i Corona tider

Genom detta chefsforum vill vi ge dig möjlighet att samtala och utbyta erfarenheter med andra chefer.

Vilka är de största utmaningarna? Hur har andra hanterat det som händer? Hur kan jag som chef få stöd?

Ta chansen att möta andra och ha ett utvecklande och bra samtal.

Datum: 25 augusti kl. 9.00 - 10.00

Så här säger deltagare från tidigare tillfällen:

”Det var en väldigt varm och generös stämning under vårt virtuella möte. Tack vare att vi kunde se varandra och bara var åtta deltagare kändes det tryggt att dela med sig av sina erfarenheter, trots att vi befann oss på olika platser. Jag fick flera kloka, konkreta och användbara tips.”