Hållbart Medarbetarskap

Ett lyft för dina medarbetare

Dina medarbetare får kunskap och verktyg för att kunna:

Bidra till gruppens utveckling
Bygga samarbetsrelationer så att de blir som du vill:-)
Förebygga och hantera ev. konflikter
Nå fram till dina kollegor för att förmedla dina behov
     och ta reda på deras

Skapa tillit för att kunna påverka förändringsprocesser
     på din arbetsplats

CoreCode har skapat en unik online-utbildning där deltagarna, i en begränsad grupp, går igenom tre teman med moduler för att plocka fram de egenskaper som är hjälpsamma för att utveckla sitt självledarskap.

Deltagarna får öva upp sin påverkansförmåga, blir medvetna om sin egen roll i en grupp samt hur gruppen agerar på den rollen.  Kursen lägger stor vikt vid upplevelsebaserat lärande med övningar som bidrar till reflektion och insikter.

Utbildningen sker i realtid. Vi rekommenderar att delta i samtliga moduler, man kan även välja en eller två moduler. 
Läs mer om innehållet i varje modul längre ner.

Pris: 8400 SEK för samtliga tre moduler och 3400 SEK för en modul.
Moms 25 % tillkommer. 

 

Modul 1

Tema, Jag – Personligt ledarskap

Syftet med denna modul är att du ska bättre förstå varför du agerar som du gör. Med den kunskapen kan du också reflektera över om det är några beteenden som du skulle vilja ändra eller modifiera i ditt samarbete med andra.

Pris: 3400 SEK. Moms 25 % tillkommer.

Läs mer!

 

Modul 2

Tema, Jag och andra

Kommunikation och bemötande

Syftet med denna modul är att du ska bättre förstå, hur du kommunicerar och bemöter andra. Med den kunskapen kan du också reflektera över, om det är några sätt, som du skulle vilja ändra eller utveckla i ditt samarbete med andra.

Pris: 3400 SEK. Moms 25 % tillkommer.

Läs mer!

 

Modul 3

Tema, Jag och gruppen

Gruppens dynamik och utveckling

Denna modul fokuserar på gruppens dynamik och utveckling. Samt verktyg för att reda ut sådant som kan ”skava” i gruppens samarbete och eventuella djupare konflikter.

Pris: 3400 SEK. Moms 25 % tillkommer.

Läs mer!