Hållbart Medarbetarskap

Ett lyft för dig som medarbetare

Du får kunskap och verktyg för att kunna:

Bidra till gruppens utveckling
Bygga samarbetsrelationer så att de blir som du vill:-)
Förebygga och hantera ev. konflikter
Nå fram till dina kollegor för att förmedla dina behov
     och ta reda på deras

Skapa tillit för att kunna påverka förändringsprocesser
     på din arbetsplats

CoreCode har skapat en unik online-utbildning där du, i en begränsad grupp, går igenom tre teman med moduler för att plocka fram egenskaper hos dig själv som gör att du kan nå längre och bli en bättre medarbetare och utveckla dig i ditt medledarskap. Utbildningen sker i realtid. Du påbörjar en resa som sträcker sig mycket längre än den tid du är uppkopplad.

Du får öva på din påverkansförmåga och vilken roll du tar i en grupp samt hur gruppen agerar tillsammans med dig.  Kursen lägger stor vikt vid upplevelsebaserat lärande med övningar som bidrar till upplevelser och reflektion, som på riktigt gör att du kan förändra ditt sätt att vara och reagera.

Vi rekommenderar att du deltar i samtliga moduler i den takt som passar dig (flera datum för varje modul kommer), du kan även välja en eller två moduler som du särskilt vill öva på.

Pris: 8400 SEK för samtliga tre moduler och 3400 SEK för en modul.
Moms 25 % tillkommer. 

Vill du boka samtliga moduler använd knappen bredvid.

Modul 1

Tema, Jag – Personligt ledarskap

Syftet med denna modul är att du ska bättre förstå varför du agerar som du gör. Med den kunskapen kan du också reflektera över om det är några beteenden som du skulle vilja ändra eller modifiera i ditt samarbete med andra.

Datum för Modul 1: Kommer inom kort

Tid:  kl.9.00 - 11.00

Pris: 3400 SEK. Moms 25 % tillkommer.

Läs mer!

Modul 2

Tema, Jag och andra

Kommunikation och bemötande

Syftet med denna modul är att du ska bättre förstå, hur du kommunicerar och bemöter andra. Med den kunskapen kan du också reflektera över, om det är några sätt, som du skulle vilja ändra eller utveckla i ditt samarbete med andra.

Datum för Modul 2: Kommer inom kort

Tid:  kl.9.00 - 11.00

Pris: 3400 SEK. Moms 25 % tillkommer.

Läs mer!

Modul 3

Tema, Jag och gruppen

Gruppens dynamik och utveckling

Denna modul fokuserar på gruppens dynamik och utveckling. Samt verktyg för att reda ut sådant som kan ”skava” i gruppens samarbete och eventuella djupare konflikter.

Datum för Modul 3: Kommer inom kort

Tid:  kl.9.00 - 11.00

Pris: 3400 SEK. Moms 25 % tillkommer.

Läs mer!