Reflekterande team

Lös upp dina dilemman med hjälp av vårt virtuella grupparbete! 

Kom med i en diskussionsgrupp online med max 8 chefer från olika företag som delar med sig sina tankar och erfarenheter om utmanande situationer och tillsammans finner konstruktiva lösningar! Passa på att lyfta t ex ett dilemma eller en fundering du har och få några andra deltagares reflektioner. Var samtidigt resurs till någon annan som har en utmaning att dela med sig av.
 

Varför gör de så? Känner någon igen sig?  Har ni tips?

Under det virtuella grupparbetet med en handledare tar vi upp de frågeställningar som just du har. Du kan välja att sätta på din webbkamera eller prata med andra anonymt via mikrofon eller telefon. Vi träffas vid tre tillfällen 1,5 timme var.
 

Efter våra möten har du:

  • en klarare bild om vad som händer hos dig och vilka alternativ och möjligheter du har
  • idéer och verktyg som är inspirerade av fungerande modeller
  • nya insikter från alla i gruppen som bidrar med egna visdomar

 

PRIS
6.900 SEK  Moms 25% tillkommer


Vi startar upp nya grupper löpande.

Så här säger deltagare från tidigare tillfällen:

”Det fungerade väldigt bra med den virtuella gruppen. Jag uppskattade resonemanget kring mitt problem. Även att lyssna och bidra till reflektioner kring de andras problem var väldigt värdefullt. Ger insikt, förståelse och känsla för hur andra känner. Inser hela tiden att många sitter med samma problem.”

”Jag trodde inte att det kunde vara så dynamiskt med tanke på att vi satt vid var sin dator. Jag drogs snabbt in i diskussionen. Att höra mig själv prata om mitt dilemma och lyssna på andra i gruppen blev för mig ett sätt att komma vidare.”

”Efter webbinariet fick jag energi för att ta tag i och hitta en bra lösning på ett problem som jag länge hade grubblat över. De handlingarna fick positiv respons hos mina medarbetare.”